Metal w cieniu kwitnącej wiśni. Specyfika i przemiany gatunku na gruncie japońskim
PDF

Słowa kluczowe

metal
rockabilly
X Japan
Babymetal
visual kei
zoku
muzyka japońska
Japanese metal music
Japanese music

Jak cytować

Kiejziewicz, A. (2019). Metal w cieniu kwitnącej wiśni. Specyfika i przemiany gatunku na gruncie japońskim. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 10(3), 117–126. https://doi.org/10.24917/20837275.10.3.10

Abstrakt

DOI 10.24917/20837275.10.3.10

W niniejszym artykule autorka zarysowuje cechy charakterystyczne japońskiego metaluw kolejnych dekadach jego rozwoju, co następuje poprzez przedstawienie twórczościwybranych zespołów, działalności fanów oraz wskazanie źródeł inspiracji artystów. Istotnymelementem zaprezentowanej analizy jest rozwój zjawisk kulturowych towarzyszącychprzemianom muzyki metalowej, takich jak subkultury zoku czy estetyka visual kei.Wychodząc od wpływu rockabilly, inspirowanego twórczością zachodnią, na pojawienie sięmuzyki rockowej, a potem metalowej, autorka pokazuje kierunki rozwoju gatunku, sytuującje w szerszej perspektywie przemian japońskiego przemysłu muzycznego.

Metal in the shade of a blooming cherry. The specificity and transformationof the genre on the basis of Japanese

In the presented article the author depicts the distinctive features of the Japanese metalmusic in the different decades of its development, what she accomplishes through showingthe achievements of the chosen artists. She also focuses on pointing out the primary sourcesof their inspirations that influenced the described genre. The significant part of the presentedanalysis in the development of the cultural phenomena accompanying the development of themusic - such as zoku sub-cultures and visual kei aesthetic. Starting from the rockabilly musicthat influenced Japan in the 60s and contributed to rock and metal music, the author depictsthe ways of development of the metal genre, situating them in the broader perspective of thechanges in the Japanese music industry.

https://doi.org/10.24917/20837275.10.3.10
PDF

Bibliografia

Aoki Ryotaro. 2015. “Gesu Tapped into the 2015 ‘band boom’”. The Japan Times http://www.japantimes.co.jp/culture/2015/12/06/music/gesu-tapped-2015-band-boom/#.VxlX_EcoN8j [dostęp: 5.01.2016].
Zobacz w Google Scholar

Aaron Charles. 2014. “X Japan’s Incredible Ride: Meet Rock’s Most Flamboyant Survivors”.
Zobacz w Google Scholar

Rolling Stone. http://www.rollingstone.com/music/features/x-japans-incredible-ride-meet-rocks-most-flamboyant-survivors-20141010 [dostęp: 7.01.2016].
Zobacz w Google Scholar

Adamowicz Klaudia. 2014. Wizerunek mężczyzny w visual kei. Bielsko-Biała.
Zobacz w Google Scholar

Ashcraft Brian. 2016. “Watch Babymetal’s U.S. Television Debut Right Here”. http://kotaku.com/watch-babymetals-u-s-television-debut-right-here-1769322306 [dostęp: 15.09.2017].
Zobacz w Google Scholar

B.a. 2017. 1. „聖飢魔II”. http://www.seikima-ii.com/top.html [dostęp: 20.10.2017]. (oficjalna strona zespołu).
Zobacz w Google Scholar

B.a. 2017. 2. „44 Magnum Official Website”. http://www.44magnum2001.com/ [dostęp: 17.10.2017]. (oficjalna strona zespołu).
Zobacz w Google Scholar

B.a. 2017. 3. “Loudness”. http://www.loudnessjp.com/en/history/ [dostęp: 18.10.2017]. (oficjalna strona zespołu).
Zobacz w Google Scholar

B.a. 2017. 4. “Sex Machineguns Official Site”. http://sexmachineguns.smg-fire.com/top [dostęp: 17. 10. 2017] (oficjalna strona zespołu).
Zobacz w Google Scholar

B.a. 2017. 5. “Show-Ya”. http://show-ya.jp/ [dostęp: 19. 10. 2017]. (oficjalna strona zespołu).
Zobacz w Google Scholar

Bourdaghs Michael. 2012. Sayonara Amerika, Sayonara Nippon: A Geopolitical Prehistory of J-Pop. Nowy Jork.
Zobacz w Google Scholar

Buckley Sandra. 2009. The Encyclopedia of Contemporary Japanese Culture. London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Cameron Don. 2000. “Off-the-Rack Identities: Japanese Street Fashion Magazines and the Commodification of Style”. Japanese Studies Vol. 20, nr 2. 179–187.
Zobacz w Google Scholar

Chen Nick. 2017. “Sects, suicide & speed metal: the unreal story of X Japan”. http://www.dazeddigital.com/music/article/34948/1/x-japan-we-are-x-speedmetal-band-davidlynch [dostęp: 5.10.2017].
Zobacz w Google Scholar

Fuchs Otto. 2011. Bill Haley. The Father Of Rock & Roll. Gelnhausen.
Zobacz w Google Scholar

Hołyst Brunon. 1994. Japonia. Przestępczość na marginesie cywilizacji. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kawano Kei, Hosokawa Shuhei. 2012. Thunder in the Far East: the Heavy Metal industry in 1990s Japan. W Metal Rules the Globe: Heavy Metal Music Around the World. J. Wallach, H.M. Berger, P.D. Greene Durham (red.). 247–267.
Zobacz w Google Scholar

Kegan Yrjänä. 2014. Subgenres of the Beast: A Heavy Metal Guide. Raleigh.
Zobacz w Google Scholar

Kiejziewicz Agnieszka. 2016. Visual kei i inne strategie performatywne. Przemiany japońskiego rocka w latach 1980–2015 W Kultura rocka 2. Słowo – dźwięk – performance. J. Osiński, M. Pranke, P. Tański (red.). Toruń. 155–165.
Zobacz w Google Scholar

Larkin Colin. 1995. The Guinness Encyclopedia of Popular Music, tom 2, Ann Arbor.
Zobacz w Google Scholar

Martin Ian. 2008. “Naon no Yaon”. The Japan Times. https://www.japantimes.co.jp/culture/2008/04/18/music/concert-previews/naon-no-yaon/#.VBCE0aOHPHQ [dostęp: 12.102017].
Zobacz w Google Scholar

Matsue Jennifer. 2015. Focus: Music in Contemporary Japan. New York.
Zobacz w Google Scholar

Mattar Yasser. 2009. “Miso Soup for the Ears: Contemporary Japanese Popular Music and its Relation to the Genres Familiar to the Anglophonic Audience”. Popular Music and Society Vol. 31, nr 1. 113–123.
Zobacz w Google Scholar

McLeod K. 2013. “Visual Kei: Hybridity and Gender in Japanese Popular Culture”. Young nr 21(4). 309–325.
Zobacz w Google Scholar

Minamida Katsuya. 2014. The Development of Japanese Rock. A Bourdieuan Analysis. W Made in Japan. Studies in Popular Music. M. Tori (red.). London. 120–131.
Zobacz w Google Scholar

Moore Ryan. 2010. Sells Like Teen Spirit: Music, Youth Culture, and Social Crisis. London.
Zobacz w Google Scholar

Phro Preston. 2014. “A brief history of Japanese rockabilly: Not just for your grandparents”. Japan Today. https://japantoday.com/category/features/a-brief-history-of-japanese-rockabilly-not-just-for-your-grandparents [dostęp: 20.10.2017].
Zobacz w Google Scholar

Plourde Lorraine. 2016. “Babymetal and the ambivalence of cuteness”. International Journal of Cultural Studies. https://doi.org/10.1177/1367877916674741 [dostęp: 15.10.2017].
Zobacz w Google Scholar

Sato Ikuya. 1998. Kamikaze Biker: Parody and Anomy in Affluent Japan. Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Shimizu Tōru. 2014. From Covers to Originals: “Rockabilly” in 1956–1963. W Made in Japan.
Zobacz w Google Scholar

Studies in Popular Music. M. Tori (red.). New York–London. 103–119.
Zobacz w Google Scholar

Stevens Carolyn. 2012. Japanese Popular Music: Culture, Authenticity and Power. London–New York.
Zobacz w Google Scholar

West Dawid. 2015. “Remembering The Original Japanese Rock Invasion”. Team Rock. http://teamrock.com/feature/2015-01-24/remembering-the-original-japanese-rock-invasion [dostęp: 15.10.2017].
Zobacz w Google Scholar

Whyte Wilson. 2009. “Kyoji Yamamoto leaves all inhibitions behind. Rocker breaks free of cultural bonds to jam with the world’s best”. The Japan Times. http://www.japantimes.co.jp/text/fl20090418a1.html [dostęp: 20.10.2017].
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.