Słowo od Redaktora
PDF

Jak cytować

Ogonowska, A. (2019). Słowo od Redaktora. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 10(4), 3–4. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/4841

Abstrakt


Numer poświęcony badaniom nad cyberpsychologią, czyli nową perspektywą badań psychologicznych, którą z uwagi na swój hybrydyczny i inter- (trans)dyscyplinarny charakter łączy w polu analiz tematy i metody badań psychologicznych i medioznawczych.
PDF

Downloads

Download data is not yet available.