Prawda, postprawda, fałsz – konteksty medialnych kryzysów wizerunkowych na przykładzie kampanii promocyjnej i reklamowej filmu pt. Botoks
PDF

Słowa kluczowe

ethics
crisis
social media
post-truth
truth
public relations
advertising etyka
kryzys
media społecznościowe
posprawda
prawda
public relations
reklama

Jak cytować

Cymanow-Sosin, K., Ciechanowski, M., & Podlewski, T. (2019). Prawda, postprawda, fałsz – konteksty medialnych kryzysów wizerunkowych na przykładzie kampanii promocyjnej i reklamowej filmu pt. Botoks. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 11(1), 90–100. https://doi.org/10.24917/20837275.11.1.8

Abstrakt

Przedmiot badań stanowią: analiza taktyk, jakimi posłużono się w mediach (głównie społecznościowych), w kontekście mechanizmów przepływu informacji w sieci w dobie deficytu percepcji i uwagi; opisanie ról uczestników sytuacji kryzysowej; ocena całości strategii przyjętej przez autora i dystrybutora filmu Botoks; opis i analiza reakcji profesjonalnego dziennikarza i jednego z portali internetowych oraz skutki podjętych działań. Autorzy starają się także zwrócić uwagę na te punkty, w których doszło do naruszenia standardów na linii public relations – media relations i wskazać na rolę mediów związaną z misją profesjonalnego dziennikarstwa.
https://doi.org/10.24917/20837275.11.1.8
PDF

Bibliografia

Balter David, Butman John. 2006. Poczta pantoflowa. Sztuka marketingu szeptanego. I. Szybilska (przeł.). Gliwice.
Bendyk Edwin. 2016. „Dyktatura kłamstwa. Polityka i postprawda”. Polityka 10.09.2016. https://antymatrix.blog.polityka.pl/2016/09/10/ [dostęp: 21.01.2018].
Chudy Wojciech. 1992. „Kłamstwo jako korupcja antropologiczna”. Ethos nr 1(17). 88–96.
Chudy Wojciech. 1990. „Kłamstwo koncepcją prawdy, człowieka i społeczeństwa”. Przegląd Powszechny nr 6(826). 88–96.
Chudy Wojciech. 1983. „Prolegomena do filozofii kłamstwa (zarys problematyki)”. Znak nr 347(10). 1542–1563.
Cialdini Robert. 1994. Wywieranie wpływu na ludzi. B. Wojciszke (przeł.). Gdańsk.
Davenport Thomas H., Beck John C. 2001. The attention economy: understanding the new currency of Business Boston.
Flis Daniel. 2017. „Reklama «Botoksu» kłamie: po operacjach nie umiera 17 proc. pacjentów, tylko 0,6 proc. OKO.press składa skargę do UOKiK i Rady Etyki Reklamy”. OKO.
press 17.10.2017. https://oko.press/reklama-botoksu-patryka-vegi-straszy-szosta-operacja-konczy-sie-zgonem-oko-press-sklada-skarge-uokik-rady-etyki-reklamy/ [dostęp: 12.01.2018].
Flis Daniel. 2018. „W odpowiedzi na skargę OKO.press Komisja Etyki Reklamy uznała, że reklama «Botoksu» jest niemoralna. Bo podaje nieprawdziwe informacje”.
OKO.press 15.01.2018. https://oko.press/odpowiedzi-skarge-oko-press-komisja-etyki-reklamy-uznala-ze-reklama-botoksu-niemoralna-podaje-nieprawdziwe-informacje/ [dostęp: 15.01.2018].
Gołąbek Agnieszka. 2012. „Informacja prasowa o śmiertelności szpitalnej pooperacyjnej”. Ministerstwo Zdrowia 6.11.2012. http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m241614171&ms=416&ml=pl&mi=417&mx=0&mt=&my=868&ma=030996 [dostęp: 16.10.2017].
Górny Grzegorz. 2008. Anonimowe autorytety – sposób manipulacji. Wystąpienie na konferencji: Dziennikarz – między prawdą a kłamstwem. II Ogólnopolska Konferencja „W obronie godności” zorganizowana przez Oddział Łódzki Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Łódź, 25 X 2008 r. http://www.katolickie.media.pl/index.php/ogolnopolskie-konferencje-ksd/iikonferencja-ksd/1086-red-grzegorz-gorny [dostęp: 12.02.2018].
Kaczmarek-Śliwińska Monika. 2015. Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się. Warszawa.
„Kodeks Etyki Reklamy”. 2018. Art. 10, p. 2. https://www.radareklamy.pl/pe%C5%82na-tre%C5%9B%C4%87-ker [dostęp: 12.02.2018].
Kotler Philip. 1994. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. M. Belka (red.wyd. pol.). Warszawa.
Lanham Richard A. 2006. The economics of attention: style and substance in the age of information. Chicago.
Levinson Jay Conrad. 1999. Mastering Guerrilla Marketing. Boston.
Malinowski Bartosz Filip. 2016. „Trump i fałszywe newsy. Jak nie dać się zmanipulować w świecie post-prawdy?”. https://wethecrowd.pl/facebook-trump-falszywe-newsy/ 13.12. 2016 [dostęp: 28.03.2017].
Michalak Piotr R., Daszkiewicz Damian, Musz Anna. 2009. Marketing wirusowy w internecie. Gliwice.
Neumeier Marty. 2005. The brand gap: how to bridge the distance between business strategy and design. Berkeley.
Pearse Rupery M. 2012. „Mortality after surgery in Europe: a 7 day cohort study”. The Lancet nr 380(9847). 1059–1065.
Piątkowska Monik, Gocłowska Sylwia. 2018. Praktyki ambush marketingu jako wyzwanie dla współczesnych organizatorów i sponsorów wielkich imprez sportowych. Warszawa.
Pisarek Jolanta. 2017. „TL:DR” 4.10.2017. https://www.facebook.com/jola.pisarek/posts/10210254379259815 [dostęp: 10.11.2017].
Rozwadowska Barbara. 2002. Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy. Warszawa.
Tworzydło Dominik. 2013. Public relations a media – konflikt interesów czy korzyści wynikające z synergii? W Marka, media, komunikacja, I. Borkowski, K. Stasiuk-Krajewska (red.). Wrocław.
Tworzydło Dominik. 2017. Zarządzanie kryzysowe i antykryzysowe. W Public relations praktycznie. D. Tworzydło (red.). Rzeszów.
Uchwała Nr ZO 129/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/180/17, https://www.radareklamy.pl/uchwaly-ker/2017/uchwa% C5%82a-nr-zo-129-17w-sprawie-reklamy-internetowej-filmu-pt-botoks [dostęp: 20.01.2018].
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, art. 16 ust. 2.
Vega Patryk. 2017. „Botoks – najlepsze otwarcie 2017 roku – 711 tysięcy widzów w 3 dni”. 2.10.2017. https://www.facebook.com/PatrykVegaOfficial/posts/2000730936831433 [dostęp: 16.01.2018].

Downloads

Download data is not yet available.