Film w dialogu kultur. Społeczny wymiar kina międzykulturowego
PDF

Słowa kluczowe

migrants
intercultural dialogue
intercultural cinema dialog międzykulturowy
kino międzykulturowe
migranci

Jak cytować

Konieczna, E. (2019). Film w dialogu kultur. Społeczny wymiar kina międzykulturowego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 11(4), 36–46. https://doi.org/10.24917/20837275.11.4.3

Abstrakt

Przedmiotem rozważań zwartych w artykule jest rola filmów w dialogu międzykulturowym. Filmowcy śledzą przyczyny napięć wewnątrzkulturowych, opowiadają o niemożności asymilacji, nostalgii za krajem ojczystym czy relacjach rodzinnych. Współczesne kino bierze udział w dialogu kultur, krytycznie analizuje skomplikowane relacje międzykulturowe i stanowi ważny głos w dyskusji o wartościach wynikających z różnorodności. Opowiadając o relacjach międzykulturowych, filmowcy wnoszą wkład w umacnianie dialogu kultur. Dialog z innymi kulturami wymaga także podjęcia działań edukacyjnych, a jednym z narzędzi edukacji do poszanowania kulturowej różnorodności może być film.
https://doi.org/10.24917/20837275.11.4.3
PDF

Bibliografia

Bachtin Michaił. 1983. Dialog - język - literatura. Eugeniusz Czaplejewicz, Edward Kasperski (red.). Warszawa.
Buber Martin. 1992. Ja i Ty. Jan Doktór (przeł.). Warszawa.
Dąbrowa Ewa. 2010. Kryzys edukacji międzykulturowej w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo (na przykładzie wybranych krajów). W: Studia nad wielokulturowością.
Dorota Pietrzyk-Reeves, Małgorzata Kułakowska (red.). Kraków. 199-212.
Gierszewska Barbara (oprac.). (2001). „Mniszkówna… i co dalej w polskim kinie? Wybór tekstów z czasopism filmowych dwudziestolecia międzywojennego. Kielce.
Kabzińska I. 2008. „Spotkanie z INNYM w dialogu międzykulturowym”. Etnografia Polska t. LII, nr 1-2. 21-41.
Kwiatkowski Krzysztof. 2019. „Między tradycją a nowoczesnością. Cienie przeszłości”. Kino nr 5.
Levinas Emmanuel. 2000. Inaczej niż być lub ponad istotą. Piotr Mrówczyński (przeł.). Warszawa.
Loska Krzysztof. 2016. Postkolonialna Europa. Etnoobrazy współczesnego kina. Kraków.
Marks U. Laura. 2000. The Skin of the Film: Intercultural Cinema, Embodiment, and Senses. Durham.
NCK. 2008. https://www.nck.pl/projektykulturalne/projekty/dialog/aktualnosci/europejski-rok-dialogu-miedzykulturowego. (dostęp: 14.10.2019).
Nowak Marian. 2010. „Dialog w wychowaniu”. Pedagogia Christiana nr 1(25). 85-103.
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. 2018. https://nhef.pl/program/cykle/miedzy-kulturami. (dostęp: 21.03.2019).
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. 2019. https://nhef.pl/program/cykle/wielokulturowosc-w-filmie. (dostęp: 13.05.2019).
Olbrycht Katarzyna. 2007. Aksjologiczny sens upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej. W: Upowszechnianie kultury - wyzwaniem dla edukacji kulturalnej. Katarzyna Olbrycht, Ewelina Konieczna, Jolanta Skutnik (red.). Toruń. 27-37.
Ostrzycki Stanisław. 1933. „Jaki powinien być film polski?”. Kino nr 11.
Paleczny Tadeusz. 2017. Relacje międzykulturowe w dobie kryzysu ideologii i polityki wielokulturowości. Kraków.
Sadowski Andrzej. 2008. Dialog w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo. W: Etniczność. O przemianach społeczeństw narodowych. Maria Szmeja (red.). Kraków. 203-217.
Tischner Józef. 1999. Filozofia dramatu. Kraków.

Filmografia

Bez granic (Bedone marz). 2014. Amirhossein Asgari (reż.). Iran (prod.).
Combat girls. Krew i honor (Kriegerin). 2011. David F. Wnendt (reż.). Niemcy (prod.).
Cygan (Cigan). 2011. Martin Šulík (reż.). Czechy, Słowacja (prod.).
Dealer. 1998. Thomas Arslan (reż.). Niemcy (prod.).
Dziewczynka w trampkach (Wadjada). 2012. Haifaa al-Mansour (reż.). Holandia, Niemcy USA, Jordania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska (prod.).
Fighter: kochaj i walcz (Fighter). 2008. Natasha Arthy (reż.). Dania (prod.).
Głową w mur (Gegen die Wand). 2004. Fatih Akin (reż.). Niemcy (prod.).
Kafarnaum (Capharnaüm). 2018. Nadine Labaki (reż.). Liban, USA (prod.).
Kamerdyner. 2018. Filip Bajon (reż.). Polska (prod.).
Klasa (Entre de murs). 2008. Laurent Cantet (reż.). Francja (prod.).
Mały palec. 2014. Tomasz Cichoń (reż.). Polska (prod.).
Mustang. 2015. Deniz Gamze Ergüven (reż.). Francja, Niemcy, Turcja, Katar (prod.).
Na krawędzi nieba (Auf der anderen Seite). 2007. Fatih Akin (reż.). Niemcy (prod.).
Nie jestem czarownicą (I Am Not a Witch). 2017. Rungano Nyoni (reż.). Francja, Wielka Brytania (prod.).
Obcy na mojej kanapie. 2017. Grzegorz Brzozowski (reż.). Polska (prod.).
Piękny dzień (Der Schöne Tag). 2000. Thomas Arslan (reż.). Niemcy (prod.).
Pokłosie. 2012. Władysław Pasikowski (reż.). Polska (prod.).
Rakieta (The Rocket). 2013. Kim Mordaunt (reż.). Australia, Tajlandia, Laos (prod.).
Rodzeństwo (Geschwister - Kardesler). 1996. Thomas Arslan (reż.). Niemcy (prod.).
Róża. 2011. Wojciech Smarzowski (reż.). Polska (prod.).
Slumdog. Milioner z ulicy (Slumdog. Millionaire). 2011. David Boyle (reż.). Wielka Brytania (prod.).
Słodki koniec dnia (Dolce fine giornata). 2019. Jacek Borcuch (reż.). Polska (prod.).
Sól ziemi (Le sel de la terre). 2014. Juliano Ribeiro Salgado, Wim Wenders (reż.). Brazylia, Francja, Niemcy (prod.).
Wołyń. 2016. Wojciech Smarzowski (reż.). Polska (prod.).
60 kilo niczego. 2017. Piotr Domalewski (reż.). Polska (prod.).

Downloads

Download data is not yet available.