Praca żałoby i praca z żałobą. Terapia oraz autoterapia za pomocą fotografii
PDF

Słowa kluczowe

therapy
photography
grief terapia
fotografia
żałoba

Jak cytować

Lange, Łucja. (2019). Praca żałoby i praca z żałobą. Terapia oraz autoterapia za pomocą fotografii. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 11(4), 119–133. https://doi.org/10.24917/20837275.11.4.8

Abstrakt

Autorka zaprezentowała w artykule własne doświadczenia pracy fotografa stosującego fotografię (czy szerzej: sesję fotograficzną) jako działanie ułatwiające radzenie sobie z doświadczeniem straty. W tekście opisane zostały dwa rodzaje sesji odnoszących się do pracy z żałobą: projekt Memoir i projekt Trauer. W przypadku pierwszego z nich autorka wykonywała fotografie i pomagała w przeprowadzeniu sesji. W drugim była zarówno performerką, jak i wykonawczynią zdjęć. Obie sesje przyniosły zamierzony efekt i wpisują się w teoretyczne ramy, do których nawiązuje autorka.
https://doi.org/10.24917/20837275.11.4.8
PDF

Bibliografia

Archer John. 1997. „Why Do People Love Their Pets?”. Evolution and Human Behavior nr 18(4). 237-259.
Ariès Philippe. 2007. Rozważania o historii śmierci. Katarzyna Marczewska (przeł.).
Warszawa.
Biskupska Kamila. 2009. Fotografia a pamięć społeczna. W: Społeczeństwo w obiektywie. Kamila Biskupska, Paweł Apollo (red.). Opole. 133-147.
Bowlby John. 1998. Attachment and Loss. T. 1-3. London.
Brown Brenda H., Richards Herbert C., Wilson Carol A. 1996. „Pet Bonding and Pet Bereavement Among Adolescents”. Journal of Counseling & Development nr 74. 505-509.
Chipman Lindsay. 2005. Concordia University MA Research Paper: Expanding the Frame: Self-Portrait Photography as Applied to Drama Therapy Practice. Montreal, Quebec.
Clements Paul T., Benasutti Kathleen M., Carmone Andy. 2003. „Support for Bereaved Owners of Pets”. Perspectives in Psychiatric Care nr 39(2). 49-54.
Elkins David E., Stovall Kay. 2000. „American Art Therapy Association, Inc.: 1998-1999 Membership Survey Report. Art Therapy”. Journal of the American Art Therapy Association nr 17. 41-46.
Erikson Joan. 1979. „The Art and Healing”. American Journal of Arts Therapy nr 3(18). 75-90.
Ferenc Tomasz. 2007. „Analiza obrazów - przegląd metod i inspiracji teoretycznych”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica nr 32. 5-26.
Foucault Michel. 1999. Narodziny kliniki. Paweł Pieniążek (przeł.). Warszawa.
Freud Zygmunt. 1992. Żałoba i melancholia. Joanna Jabłońska-Dzierżba (przeł.). W: Depresja. Ujęcie psychoanalityczne. Katarzyna Walewska, Jerzy Pawlik (red.). Warszawa. 28-41.
Gołąb Mariusz. 2016. Narracja obrazów. W: Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych. Jakub Dziewit, Małgorzata Kołodziej, Adam Pisarek (red.). Katowice. 129-151.
Koszowy Marta. 2009. Fotografia i literatura. Między fenomenologią a psychoanalizą. W: Fotografia. Spojrzenia literackie i filmowe. Ireneusz Gielata, Tomasz Bielak, Kamila Dzika-Jurek (red.). Katowice. 7-16.
Labocha Janina. 2000. „Tekst autobiograficzny jako pewna wizja świata”. Acta Universitatis Wratislaviensis. Język a Kultura nr 2218(13). 89-95.
Loewenthal Del. 2009. „Editorial, Can Photographs help one find one’s voice? The use of photographs in the Psychological Therapies”. European Journal of Psychotherapy and Counselling nr 11(1). 1-6.
Loewenthal Del. 2013. Taking pictures therapy: The use of photographs in counselling and psychotherapy. W: PHOTOTHERAPYEUROPE - Learning and Healing with Phototherapy. Handbook. Ulla Halkola i in. (red.). Turku. 9-16.
Loewenthal Del i in. 2016. „Evaluating the therapeutic use of photocards in European prisons”. Counselling Psychology Quarterly nr 30(1). 67-85.
Malchiodi Cathy A. 2003. Part II. Clinical Approaches to Art Therapy. W: Handbook of Art Therapy. Cathy Malchiodi (red.). New York-London. 37-118.
Nelson Braun Lisa. 1997. „In from the Cold. Art Therapy with Homeless Men”. Art Therapy. Journal of the American Art Therapy Association nr 2(14). 118-122.
Pauwels Luc. 2010. „Visual Sociology Reframed: An Analytical Synthesis and Discussion of Visual Methods in Social and Cultural Research”. Sociological Methods & Research nr 38(4). 545-581.
Planchon Lynn A., Templer Donald I., Stokes Shelley, Keller Jacqueline. 2002. „Death of a Companion Cat or Dog and Human Bereavement: Psychosocial Variables”. Society & Animals nr 10(1). 93-105.
Podrazik Donna, Shackford Shane, Becker Louis, Heckert Troy. 2000. „The Death of a Pet: Implications for loss and bereavement across the lifespan”. Journal of Personal and International Loss nr 5. 361-395.
Rose Gillian. 2001. Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretations of Visual Materials. London.
Stelter Żaneta. 2005. „Twórczość jako metoda łagodzenia skutków niepełnosprawności”. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny nr 3-4(19-20). 121-129.
Tobis Sławomir, Cylkowska-Nowak Mirosława. 2012. „Wykorzystanie fotografii w terapii osób starszych”. Nowiny Lekarskie nr 81 1). 65-69.
Tobis Sławomir, Cylkowska-Nowak Mirosława, Talarska Dorota. 2013. Fotografia w terapii osób starszych, w opinii studentów pielęgniarstwa. W: Wyzwania współczesnej gerontologii. Piotr Błędowski, Andrzej Stogowski, Katarzyna Wieczorowska-Tobis (red.). Poznań. 49-58.
Turner Victor. 2005. Od rytuału do teatru. Małgorzata Dziekan, Jacek Dziekan (przeł.). Warszawa.
Weiser Judy. 2001. „Phototherapy Techniques: Using Clients’ Personal Snapshots and Family Photos as Counseling and Therapy Tools”. Afterimage. The Journal of Media Arts and Cultural Criticism. A Publication of the Visual Studies Workshop nr 29(3). 10-15.
Wiesing Lambert. 2012. Sztuczna obecność. Studia z filozofii obrazu. Krystyna Krzemieniowa (przeł.). Warszawa.
Wrobel Thomas A., Dye Amanda L. 2003. „Grieving Pet Death: normative, gender and attachment issues”. Omega nr 47(4). 385-393.

Netografia
Aalderink Claudia. The Mandarin Tree. Project In Transition. https://www.themandarintree.nz/in-transition. (dostęp: 30.09.2019).
Earnshaw Jessica. 2011. „A Photographer’s Intimate Account of Her Mother’s Cancer Ordeal”. Time. 24.10.2011. http://time.com/3782084/one-daughter-documents-her-mothers-breast-cancer-battle/. (dostęp: 30.09.2019).
Escobar Rubén. 2017. „Sergei Stroitelev: I am convinced that social photography can change people lives by raising awareness”. Non Profit. A project of xarxanet.org.19.01.2017. http://nonprofit.xarxanet.org/interviews/sergei-stroitelev-”i-amconvinced-social-photography-can-change-people-lives-raising. (dostęp: 30.09. 2019).
I Now Lay Me Down To Sleep. https://www.nowilaymedowntosleep.org/. (dostęp: 30.09.2019).
James Keith. Photography For Life. http://www.keithjamesphotography.uk/cancer-fundraising-photography.html. (dostęp: 30.09.2019).
Ina von Black. 2012. „Pożegnanie”. Mega*Zine Lost & Found nr 1/PL. http://lostandfound_megazine.vipserv.org/?page_id=30. (dostęp: 30.09.2019).
Kail Ellyn. 2015. „Powerful portraits of life (and death) in hospice care”. Future Shoot. 2.11.2015. https://www.featureshoot.com/2015/11/powerful-portraits-of-life-and-death-in-hospice-care/. (dostęp: 30.09.2019).
Manfredo Elizabeth. 2015. „Photographer Honors Cancer Survivors through «Portraits of Hope» Series”. Stamford Gealth. Health Flash Blog: Hospital News. 29.09.2015. https://www.stamfordhealth.org/healthflash-blog/hospital-news/cancer-survivors-portraits-of-hope/. (dostęp: 30.09.2019).
Massirio April. In-kind photography. https://www.aprilcophoto.com/. (dostęp: 30.09. 2019).
Retro Lady in Black. „Pożegnanie/Farewell”. http://retroladyinblack.blogspot.com/2012/11/pozegnanie-farewell.html. (dostęp: 30.09.2019).
Smith Stephanie. Projekt Lenses for Love. https://www.facebook.com/lensesforlove/. (dostęp: 30.09.2019).
Schels Walter, Lakotta Beate. 2015. Life before Death. Encounters with the Terminally Ill [e-book]. http://www.blurb.com/b/6386522-beate-lakotta-walter-schels-life-before-death-enco?ebook=540773. (dostęp: 30.09.2019).
Stowarzyszenie Ponte Blu. Prezentacja. www.ponteblu.com.presentation. (dostęp: 30.09.2019).
Transit Tales. https://transittales.net/en/. (dostęp: 30.09.2019).
Zhang Michael. 2017. „Photographer Turns Sick and Disabled Kids into Justice League Superheroes”. Petal Pixel. 26.08.2017. https://patelpixel.com/2017/08/26/photographer-turns-sick-disabled-kids-justice-league-superheroes/. (dostęp: 30.09.2019).

Downloads

Download data is not yet available.