Sprawozdanie z konferencji „Uniwersytet i komunikacja. Kształcenie wyższe na ziemiach niemieckich i polskich jako fenomen transgraniczny (do 1939 roku)”, Würzburg, 16–17 września 2019
PDF

Słowa kluczowe

kształcenie
świat akademicki
Polska
Niemcy

Jak cytować

Spodaryk, M. (2019). Sprawozdanie z konferencji „Uniwersytet i komunikacja. Kształcenie wyższe na ziemiach niemieckich i polskich jako fenomen transgraniczny (do 1939 roku)”, Würzburg, 16–17 września 2019. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 11(4), 150–152. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/7060
PDF

Bibliografia

--

Downloads

Download data is not yet available.