Bezdroża i ruiny. Flandria Bruno Dumonta
PDF

Słowa kluczowe

Bruno Dumont
landscape in the cinema
Flanders Bruno Dumont
Flandria
krajobraz w filmie

Jak cytować

Kempna-Pieniążek, M. (2020). Bezdroża i ruiny. Flandria Bruno Dumonta. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 12(1), 59–69. https://doi.org/10.24917/20837275.12.1.4

Abstrakt

Artykuł dotyczy obrazu Flandrii zawartego w filmach Bruno Dumonta. Pochodzący z Bailleul francuski reżyser nie komentuje aktualnej sytuacji regionu ani nie odwołuje się wprost do jego historii, na różne sposoby wykorzystuje jednak flandryjski pejzaż do konstruowania opowieści o współczesnym postsekularnym świecie. W filmach takich jak Życie Jezusa, Ludzkość czy Flandria, tak samo jak w serialach Mały Quinquin oraz Coincoin i Nieludzie, flandryjska lokalność i topografia funkcjonują jako mikrokosmos, w którym uwidaczniają się problemy obserwowane w skali makro.
https://doi.org/10.24917/20837275.12.1.4
PDF

Bibliografia

Barwacz Maciej 2016. Transcendencja w filmach Brunona Dumonta, czyli zwrot w stronę gatunku otwartego. W: Europejskie kino gatunków. Piotr Kletowski (red.). Kraków. 357–373.
Brooks Xan. 2007. „The Man with Two Brains”. The Guardian 29.06. https://www. theguardian.com/film/2007/jun/29/1. (dostęp: 25.10.2019).
Copik Ilona. 2017. Topografie i krajobrazy. Filmowy Śląsk. Katowice.
Frydryczak Beata. 2015. Więcej niż obraz: procesualna natura krajobrazu. W: Więcej niż obraz. Eugeniusz Wilk i in. (red.). Gdańsk. 177–190.
Gardies André. 1999. Le paysages comme moment narrative. W: Les peysages du cinéma. Jean Mottet (red.). Seyssel. 139–155.
Hollender Barbara. 2018. Rozmowa z Bruno Dumontem, twórcą „Jeannette. Dzieciństwo Joanny d’Arc”. Rzeczpospolita 5.06. https://www.rp.pl/Film/306059936- Rozmowa-z-Bruno-Dumontem-tworca-Jeannette-Dziecinstwo-Joanny-dArc.html. (dostęp: 25.10.2019).
Hrapkowicz Błażej. 2011. „Bóg to postać filmowa. Rozmowa z Brunem Dumontem”. Dwutygodnik nr 63. https://www.dwutygodnik.com/artykul/2498- bog-to-postac- filmowa. html. (dostęp: 25.10.2019).
Kempna-Pieniążek Magdalena. 2015. Poza zbawieniem…? (Anty)mesjański dyskurs w filmach Brunona Dumonta. W: Mesjańskie imaginaria Europy (i okolic). Studia komparatystyczne. Anna Janek, Adam Regiewicz, Artur Żywiołek (red.). Częstochowa. 349–361.
Kempna-Pieniążek Magdalena. 2017. Dumontland: pejzaż duchowej pustyni. W: Filmowe pejzaże Europy. Barbara Kita, Magdalena Kempna-Pieniążek (red.). Katowice. 201–225.
Kita Barbara. 2017. Pejzaż za oknem. Europejskie widokówki filmowe – wprowadzenie. W: Filmowe pejzaże Europy. Barbara Kita, Magdalena Kempna-Pieniążek (red.). Katowice. 7–25.
Kmak Aleksander. 2018. „Negocjacje pornografii w kinie Brunona Dumonta”. Kwartalnik Filmowy nr 101–102. 212–222.
Panofsky Erwin. 1971. Studia z historii sztuki. Jan Białostocki (wyb.). Krystyna Kamińska i in. (tłum.). Warszawa.
Camille Claudel, 1915. 2013. Bruno Dumont (reż.).
Coincoin i Nieludzie (Coincoin et les Z’inhumaines). 2018. Bruno Dumont (reż.).
Flandria (Flandres). 2006. Bruno Dumont (reż.).
Hadewijch. 2009. Bruno Dumont (reż.).
Jeannette. Dzieciństwo Joanny d’Arc (Jeannette. L’enfance de Jeanne d’Arc). 2017. Bruno
Dumont (reż.).
Ludzkość (L’Humanité). 1999. Bruno Dumont (reż.).
Mały Quinquin (P’tit Quinquin). 2014. Bruno Dumont (reż.).
Martwe wody (Ma loute). 2016. Bruno Dumont (reż.).
Poza Szatanem (Hors Satan). 2011. Bruno Dumont (reż.).
Życie Jezusa (La vie de Jésus). 1997. Bruno Dumont (reż.).

Downloads

Download data is not yet available.