Kalman Segal. Nad (za) wymyśloną rzeką
PDF

Słowa kluczowe

Kalman Segal
Sanok
Sambation
Jewish tradition
border Kalman Segal
tradycja żydowska
Sanok
Sambation
granica

Jak cytować

Nalepa, M. (2020). Kalman Segal. Nad (za) wymyśloną rzeką. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 12(1), 122–135. https://doi.org/10.24917/20837275.12.1.9

Abstrakt

Segal opuścił na zawsze miasto swego dzieciństwa Sanok w 1946 roku. Nigdy nie zerwał jednak więzi emocjonalno-duchowych z „miasteczkiem” nad Sanem, jak je nazywa. Stąd większość jego utworów poświęcona jest podkarpackiemu „krajobrazowi zaufania”. W swoich wierszach i prozie często posiłkował się motywami przejętymi z tradycji żydowskiej. Jednym z nich jest mistyczna rzeka Sambation. Na zbudowanych wokół niej znaczeniach kształtuje własne, polemiczne stanowisko. Przede wszystkim odrzuca eschatologiczną i historiozoficzną symbolikę legendarnej rzeki. Jest ona w jego prozie sztuczną granicą różnicującą ludzi ze względu na narodowość, majętność, pozycję społeczną, obyczaje, przekonania religijne i polityczne.
https://doi.org/10.24917/20837275.12.1.9
PDF

Bibliografia

Archiwariusz zabitego Miasteczka: rzecz o Kalmanie Segalu. 2008. Tomasz Chomiszczak (red.). Sanok.
Bałus Wojciech. 1996. Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki. Kraków.
Bieńczyk Marek. 1998. Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty. Warszawa.
Błoński Jan. 1994. Biedni Polacy patrzą na getto. Kraków.
Eco Umberto. 2001. Baudolino. Adam Szymanowski (przeł.). Warszawa.
Kuczyńska Anna. 1999. Piękny stan melancholii. Filozofia niedosytu i sztuka. Warszawa.
Mikveh Yisrael. 1847. http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13062-sambation-sanbation-sabbation-sambatyon. Rozdział 10. Lemberg. 10a-b. (dostęp: 28.02.2019).
Orzeszkowa Eliza. 2015. Meir Ezofowicz. Warszawa.
Prokop-Janiec Eugenia. 1995. Segal Kalman. W: Polski słownik biograficzny t. 36, z. 148. Warszawa - Kraków. 150-152.
Prokop-Janiec Eugenia. 2001. „Żyd - Polak - artysta. O budowaniu tożsamości po Zagładzie”. Teksty Drugie nr 1 (66). 120-134.
Ruta Magdalena. 2003. Pomiędzy dwoma światami. O Kalmanie Segalu. Kraków.
Ruta Magdalena. 2010. „Tu jest nasza Jerozolima - Jerozolima obłąkanych”. O pisarstwie Kalmana Segala. W: Ślady obecności. Alina Molisak, Sławomir Buryła (red.). Kraków. 187-212.
Ruta Magdalena. 2012. Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagładzie, Polsce i komunizmie. Kraków - Budapeszt.
Sambation, Sanbation, Sabbation. W: JewishEncyclopedia.com. http://www.jewishencyclopedia.com/articles/ 13062-sambation-sanbation-sabbation-sambatyon. (dostęp: 28.02.2019).
Segal Kalman. 1956. Opowiadania z zabitego Miasteczka. Warszawa.
Segal Kalman. 1957a. Ludzie z jamy. Warszawa.
Segal Kalman. 1957b. Nad dziwną rzeką Sambation. Warszawa.
Segal Kalman. 1959. Ulepiony z gliny. Katowice.
Segal Kalman. 1966a. Kochankowie w Sodomie. Katowice.
Segal Kalman. 1966b. Miłość w Sodomie. Katowice.
Segal Kalman. 1967. Śmierć archiwariusza. Warszawa.
Steiner George. 2007. Dziesięć (możliwych) powodów smutku myśli. Olga i Wojciech Kubińscy (przeł.). Gdańsk.
Śniedziewski Piotr. 2011. Melancholijne spojrzenie. Kraków.

Downloads

Download data is not yet available.