Wybrane aspekty przestrzeni w fotografii amatorskiej
PDF

Słowa kluczowe

photography
amateur photography
space in photography
family photography fotografia,
fotografia amatorska
przestrzeń w fotografii
fotografia rodzinna

Jak cytować

Myszkowski, K. (2020). Wybrane aspekty przestrzeni w fotografii amatorskiej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 12(1), 136–147. https://doi.org/10.24917/20837275.12.1.10

Abstrakt

Artykuł dotyczy wybranych aspektów przestrzeni zobrazowanej na fotografii amatorskiej. Autor proponuje podział na przestrzeń prywatną, publiczną i wyobrażoną. W pierwszej części skupiono się na analizie fotoamatorstwa, zdefiniowaniu postaci amatora, a także na motywacjach, które nim kierują. W drugiej części skupiono się na fotografii rodzinnej, pamiątkowej i turystycznej, w których przejawiają się trzy powyższe przestrzenie.
https://doi.org/10.24917/20837275.12.1.10
PDF

Bibliografia

Chéroux Clément. 2014. Wernakularne. Eseje z historii fotografii. Tomasz Swoboda (przeł.). Warszawa.
Ferenc Tomasz. 2004. Fotografia. Dyletanci, amatorzy, artyści. Łódź.
Latoś Henryk. 1979. 1000 słów o fotografii. Warszawa.
Lewenstein Marta. 2014. Znaczenie fotografii w turystyce. Kraków.
Matuchniak-Krasuska Anna. 2010. Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu. Warszawa.
Mitchell W. J. T. 2015. Czego chcą obrazy?. Łukasz Zaremba (przeł.). Warszawa.
Potocka Maria Anna. 2010. Fotografia. Ewolucja medium sztuki. Warszawa.
Ryczek Justyna. 2010. Nadmiar fotografii – jestem, więc fotografuję (a może fotografuję, więc jestem?). W: Społeczne dyskursy sztuki fotografii. Marianna Michałowska, Piotr Wołyński (red.). Poznań. 105–113.
Sobota Adam. 2001. Szlachetność techniki. Artystyczne dylematy fotografii w XIX i XX wieku. Warszawa.

Downloads

Download data is not yet available.