Filmy, miejsca, zdarzenia. Kazimierz Kutz – znany i nieznany (wokół najnowszych książek Andrzeja Gwoździa)
PDF

Słowa kluczowe

Kazimierz Kutz Kazimierz Kutz

Jak cytować

Copik, I. (2020). Filmy, miejsca, zdarzenia. Kazimierz Kutz – znany i nieznany (wokół najnowszych książek Andrzeja Gwoździa). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 12(1), 148–154. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/7172
PDF

Bibliografia

Jerzy Illg, Zamiast Wstępu, [w:] Kazimierz Kutz, Klapsy i ścinki. Mój alfabet filmowy i nie tylko, Kraków 1999, s. 6–7.

Downloads

Download data is not yet available.