Regards comparés. Obrazy trzeciego okresu kolonialnej Jawy
PDF

Słowa kluczowe

microhistory
Dutch East Indies
Java
colonialism
visual comparative studies
found footage movies mikrohistoria
Holenderskie Indie Wschodnie
Jawa
kolonializm
komparatystyka wizualna
filmy found footage

Jak cytować

Lipiński, K. (2020). Regards comparés. Obrazy trzeciego okresu kolonialnej Jawy. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 12(1), 107–121. https://doi.org/10.24917/20837275.12.1.8

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie kronik filmów domowych na Jawie w ujęciu Pétera Forgácsa zrealizowanych w trzecim okresie kolonialnym, wchodzących w skład instalacji filmowej zatytułowanej Looming Fire. Stories from the Dutch Indies (2013). Szczegółowa analiza powiązań mikro- i makrohistorii przedstawia wnikliwe studium przeobrażeń filmów, szukając relacji zachodzącej między kolonizatorami a autochtonicznymi mieszkańcami żyjącymi na Jawie. Do najważniejszych mechanizmów społecznych zachodzących między nimi należy zaliczyć mimikrę i metisaż kulturowy. Wraz z mocno zarysowanym planem reprezentacyjnym elit kolonialnych i rodzin królewskich filmowe epizody uchylają kulisy prac fizycznych wykonywanych na plantacjach i w fabrykach przez ludność tubylczą. Ze szczególnym pietyzmem zarysowane zostały specyfika spotkań elit na salonach oraz etniczne obyczaje ludności jawajskiej kultywującej swoją tradycję.
https://doi.org/10.24917/20837275.12.1.8
PDF

Bibliografia

Appadurai Arjun. 1991. Global Ethnoscapes: Notes and Queries for a Transnational Anthropology. W: Recapturing Anthropology. Working in the Present. Richard G. Fox (red.). Santa Fe. 48–65.
Bachmann-Medick Doris. 2012. Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze. Krystyna Krzemieniowa (przeł.). Warszawa.
Bhabha Homi K. 2012. Miejsca kultury. Tomasz Dobrogoszcz (przeł.). Kraków.
Blümlinger Christa. 2009. Kino aus zweiter hand. Zur Ästhetik materieller Aneignung im Film und in der Medienkunst. Berlin.
Derrida Jacques. 2014. Trace et archive. Image et art. Bry-sur-Marne.
Gabriel Teshome H. 1989. Towards a Critical Theory of Third World Films. W: Questions of Third Cinema. Jim Pines, Paul Willemen (red.). London.
Geertz Clifford. 2010. Po fakcie. Dwa kraje, cztery dekady, jeden antropolog. Tomasz Teszner (przeł.). Kraków.
Ginsburg Faye. 1999. The Parallax Effect. The Impact of Indigenous Media on Ethnographic Film. W: Collecting Visible Evidence. Jane M. Gaines, Michael Renov (red.). Minneapolis – London. 156–175.
Ginzburg Carlo. 2009. „Szerokość geograficzna. niewolnicy i Biblia. Ćwiczenie z mikrohistorii”. Jan Maria Kłoczowski (przeł.). Konteksty. Polska Sztuka Ludowa nr 3. 19–24.
Glissant Edouard. 1991. Poetics of Relation. Betsy Wing (przeł.). Ann Arbor.
Gwóźdź Andrzej. 2004. Technologie widzenia, czyli media w poszukiwaniu autora. Kraków.
Krugler Laetita. 2010. La pelicule sur le seul champ. W: Le Cinéma et après. Rennes. 109–113.
Leprohon Pierre. 1957. Film francuski (1895–1945). Zofia Tubiakowa (przeł.). Warszawa.
Mirzoeff Nicholas. 2000. Introduction. W: Diaspora and Visual Culture. Representing Africans and Jews. Nicholas Mirzoeff (red.). London – New York. 1–16.
Nash Mark. 2009. Between Cinema as Hard Place Dilemmas of the Moving Image as Post-Medium. W: Art of Projection. Stan Douglas, Christopher Eamon (red). Ostfildern. 141–166.
Sikora Sławomir. 2012. Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii. Warszawa.
Sobchack Vivian. 1999. Towards a Phenomenology of Nonfictional Film Experience. W: Collecting Visible Evidence. Jane M. Raines, Michael Renov (red.). Minneapolis – London. 241–254.
Welsch Wolfgang. 1998. Transkulturowość – nowa koncepcja kultury. W: Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Część 2. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha. Roman Kubicki (red.). Poznań. 195–213.
Looming Fire. Stories from the Netherlands East Indies. 2013. Peter Forgács (reż.).

Downloads

Download data is not yet available.