Problematyka zdrowia psychicznego ujęta w filmowym przekazie medialnym na przykładzie „Przerwanej lekcji muzyki” Jamesa Mangolda
PDF

Słowa kluczowe

zaburzenia psychiczne
stereotypy
media
komunikowanie
film mental disorders
stereotypes
media
communication
film

Jak cytować

Dudek, M. (2020). Problematyka zdrowia psychicznego ujęta w filmowym przekazie medialnym na przykładzie „Przerwanej lekcji muzyki” Jamesa Mangolda. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 12(4), 56–69. https://doi.org/10.24917/20837275.12.4.5

Abstrakt

Film jest medium mocno trafiającym do odbiorców. Poza funkcją rozrywkową ma wpływ na kształtowanie postaw. Jest on jednak wytworem artystycznym i rządzi się swoimi prawami. Ważny jest umiar w przedstawianiu pewnych treści, tak by nie odbiegały one od rzeczywistości i nie były krzywdzące dla określonych osób. Artykuł pochyla się nad utworem audiowizualnym w reżyserii Jamesa Mangolda Przerwana lekcja muzyki. Znany jest on szerokiemu gronu widzów, dlatego warto zastanowić się nad przekazywanymi przez niego treściami. Artykuł prezentuje wyniki analizy przeprowadzonej przez autorkę na podstawie dostępnej literatury.

https://doi.org/10.24917/20837275.12.4.5
PDF

Bibliografia

Boyd Mary Ann, Niemiec Ryan M., Wedding Danny. 2014. Kino i choroby psychiczne. Filmy, które pomagają zrozumieć zaburzenia psychiczne. Katarzyna Strzałkowska (przeł.). Warszawa.
Damjanović Aleksandar, Vuković Olivera, Jovanović Aleksandar A., Jašović-Gašić Miroslava. 2009. „Psychiatry and movies”. Psychiatria Danubina nr 21(2). 230-235. https://www.researchgate.net/publication/26321216_Psychiatry_and_movies. (dostęp: 14.11.2019).
Gunderson John G. 2011. „Zaburzenia osobowości typu borderline”. Psychiatria po Dyplomie t. 8, nr 5. 26-31. https://podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/ 000/010/195/original/26-31.pdf?1472648452. (dostęp: 18.11.2019).
Gzocha Piotr, Kurpas Donata. 2011. „Chorzy psychicznie w odbiorze społecznym - wyniki badania pilotażowego”. Family Medicine & Primary Care Review nr 13.2. 147-150.
Imielski Wojciech Jerzy. 2010. Zaburzenia psychiczne i emocjonalne. Przewodnik popularnonaukowy. Warszawa.
Jaroszewski Zdzisław. 1962. Choroby, które mącą rozum i budzą lęk. Krótkie wiadomości o chorobach psychicznych i nerwicach. Warszawa.
Miedzińska Dominika. 2012. W tym szaleństwie nie ma metody - o psychiatrii w filmie fabularnym. http://kinoterapia.pl/2012/12/22/ w-tym-szalenstwie-nie-ma-metody-o- psychiatrii-w-filmie-fabularnym/. (dostęp: 14.11.2019).
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Rewizja dziesiąta. 2009. [oryg.: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ICD-10. Volume I. 2009].
Patera Dariusz. 2017. Ból i cierpienie. Zaburzenia psychiczne. Ognisko światła i ciemności. Warszawa.
Popiel Agnieszka. 2011. „Zaburzenie osobowości z pogranicza - wyzwanie terapeutyczne. Borderline Personality Disorder - Therapeutic Challenge”. Akademia Psychiatrii t. 8, nr 2. 64-17. https://docplayer.pl/ 19021938-Zaburzenie-osobowosci-z-pogranicza-wyzwanie- terapeutyczne.html. (dostęp: 12.10.2019).
Sengupta Sanchari. The Voice of the Mad Woman - Girl, Interrupted and The Yellow Wallpaper. https://www.academia.edu/10925486/ The_Voice_of_the_Mad_Woman-_Girl_Interrupted_and_The_Yellow_Wallpaper_. (dostęp: 17.11.2019).
Skrzyński Wiesław. 2004. Zaburzenia psychiczne. Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej. Warszawa.
Woods Tania. From Female Sexuality and Hysteria to Feminine Psychology. The Gender of Insanity in Literature. http://www.nyu.edu/classes/ keefer/EvergreenEnergy/woodst. pdf. (dostęp: 30.11.2019).
World Health Organization. 2017. World Health Statistics 2017: Monitoring Health for the SDGs. https://www.who.int/gho/ publications/world_health_statistics/ 2017/en/. (dostęp: 15.11.2019).
Zubala Agata. 2015. Cienka granica - Susanna Kaysen - „Przerwana lekcja muzyki” [Recenzja]. http://www.gloskultury.pl/cienka-granica-susanna-kaysen-przerwana-lekcja- muzyki-recenzja/. (dostęp: 20.10.2019).

Downloads

Download data is not yet available.