From medium to meaning. O propagandowych środkach wyrazu w filmie „Triumf woli” Leni Riefenstahl
PDF

Słowa kluczowe

propaganda
from medium to meaning
Stewart M. Hoover
komunikacja audiowizualna
perswazja
Leni Riefenstahl
Triumf woli propaganda
from medium to meaning
Stewart M. Hoover
audiovisual communication
persuasion
Leni Riefenstahl
Triumph of the Will

Jak cytować

Laskowska, M. (2020). From medium to meaning. O propagandowych środkach wyrazu w filmie „Triumf woli” Leni Riefenstahl. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 12(4), 83–93. https://doi.org/10.24917/20837275.12.4.7

Abstrakt

Podstawowym celem niniejszego artykułu jest określenie najczęściej używanych propagandowych środków wyrazu w filmie Triumf woli Leni Riefenstahl. Tak sformułowany cel badawczy można przedstawić w postaci następujących pytań: Jakie propagandowe środki wyrazu zostały zastosowane w filmie? Za pomocą jakiej symboliki przygotowano przekaz propagandowy w filmie Leni Riefenstahl? Odpowiedzi na te pytania zostały zinterpretowane w kontekście teorii Stewarta M. Hoovera from medium to meaning. Autor zwrócił w niej uwagę na istotne pytanie: Na ile media przekazują znaczenie? Na ile nadają zjawisku znaczenie? Analogicznie do tego można zadać pytanie - w odniesieniu do filmu Riefenstahl: Na ile jej film mógł nadać znaczenie nazistowskiej propagandzie? Jaką rolę kino odgrywało w polityce Adolfa Hitlera w popularyzacji znaczenia jego poglądów? Artykuł ma charakter przeglądowy. Pośrednim jego celem jest zwrócenie uwagi na przekaz znaczenia w komunikacji audiowizualnej.

https://doi.org/10.24917/20837275.12.4.7
PDF

Bibliografia

Denysiuk Renata. 2015. „Kolory propagandy”. Slavica Iuvenum t. 16. 117-127.
Dobek-Ostrowska Bogusława. 2007. Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa.
Dobek-Ostrowska Bogusława, Fras Janina, Ociepka Beata. 1997. Teoria i praktyka propagandy. Wrocław.
Dobrzyński Przemysław. 2019. YouTube usuwa „Triumf woli” w ramach walki z mową nienawiści. To film zrealizowany na zlecenie Adolfa Hitlera. https://www.spidersweb.pl/ rozrywka/2019/06/07/ youtube-usuwa-triumf- woli-riefenstahl-adolf-hitler/. (dostęp: 12.03.2020).
Hinton B. David. 2012. „Triumph of the Will: Document or Artifice?”. Cinema Journal t. 15/1. 48-57.
Hoover Stewart M. 1998. Religion in the News: Faith and Journalism in American Public Discourse. London - New York.
Hoover Stewart M. 2006. Religion in the Media Age. London - New York.
Hoover Stewart M., Park Jin Kyu. 2020. Religion and Meaning in the Digital Age. W: Belief in Media Cultural Perspectives on Media and Christianity. Mary E. Hess (red.). New York. 121-136.
Iłowiecki Maciej. 2003. Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach. Lublin.
Kołodziej Jacek. 2006. Propaganda. W: Słownik terminologii medialnej. Walery Pisarek (red.). Kraków. 164-166.
Laskowska Małgorzata, Marcyński Krzysztof. 2019. „Media ecology - (un)necessary research perspective in media studies”. Mediatization Studies 3. 53-68.
Marcyński Krzysztof. 2016. Komunikacja religijna i media. Kraków.
Marcyński Krzysztof. 2017. Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze. Warszawa.
McLuhan Marshall, Fiore Quentin. 1996. The Medium Is the Massage. An Inventory of Effects. San Francisco.
Narożna Dominika, Jeż Aleksandra. 2017. „Kreowanie rzeczywistości w filmach dokumentalnych. Kazus Leni (Helene Amalie Berthy) Riefenstahl na podstawie produkcji Triumf woli i Olympia”. Świat Idei i Polityki t. 16. 105-121.
Nowak Katarzyna. 2015. Ideologia zamknięta w kadrze. „Triumf woli” Leni Riefenstahl. https://histmag.org/ Ideologia-zamknieta-w-kadrze.-Triumf-woli-Leni-Riefen-stahl-3959. (dostęp: 12.02.2020).
Przylipiak Mirosław. 2004. Poetyka kina dokumentalnego. Gdańsk - Słupsk.
Radkiewicz Małgorzata. 2010. Propagandowy film. W: Słownik filmu. Rafał Syska (red.). Kraków. http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/artykuly/propagandowy-film/380. (dostęp: 12.02.2020).
Snyder Hannah. 2019. „Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines”. Journal of Business Research t. 104. 333-339.
Sołuba Paulina. 2017. „Zjazdy norymberskie w oczach amerykańskich obserwatorów 1933-1938”. Dzieje Najnowsze t. 49/4. 165-184.
Sztumski Janusz. 1990. Propaganda - jej problemy i metody. Katowice.
Szwarcman Dorota 2003. „Nosferatu Wagner”. Polityka 41. https://www.polityka.pl/ archiwumpolityki/1828774,1, nosferatu-wagner.read. (dostęp: 30.10.2020).
Triumf woli. https://pl.wikipedia.org/ wiki/Triumf_woli (dostęp: 12.02.2020).
Vaget Hans Rudolf. 2015. „Nazi Cinema and Wagner”. The Wagner Journal nr 9.2. 35-54.
Wicher Wojciech. 2015. „Kult przywódcy III Rzeszy w filmie propagandowym Triumf woli”. Przegląd Zachodniopomorski nr 28. 79-106.
Yoshida Yukihiko. 2008. „Leni Riefenstahl and German Expressionism. Research in Visual Cultural Studies Using the Transdisciplinary Semantic Spaces of Specialized Dictionaries”. Technoetic Arts: A Journal of Speculative Research t. 6/3. 287-309.
Zimbardo Philip G., Ruch Floyd L. 1997. Psychologia i życie. Józef Radzicki (przeł.) Warszawa.
Filmografia
Triumf woli. 1935. Leni Riefenstahl (reż.).

Downloads

Download data is not yet available.