Cielesność – uwarunkowania dyskursywne
PDF

Słowa kluczowe

corporeality
discourse
Michel Foucault
Ernesto Laclau
Chantal Mouffe cielesność
dyskurs
Michel Foucault
Ernesto Laclau
Chantal Mouffe

Jak cytować

Stasiuk-Krajewska, K. (2021). Cielesność – uwarunkowania dyskursywne. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 13(1), 19–35. https://doi.org/10.24917/20837275.13.1.2

Abstrakt

Artykuł analizuje cielesność w kontekście założeń teorii dyskursu Michela Foucaulta oraz z wykorzystaniem metod badania dyskursu zaczerpniętych z koncepcji Ernesta Laclau i Chantal Mouffe. Przyjmuje się zatem, że dyskurs rozumiany jest jako warunki sensownej artykulacji, semantyczna strukturyzacja świata społecznego. Specyfika dyskursu cielesności interpretowana jest w związku z kategorią punktów zapikowania. Dyskurs cielesności opiera się mianowicie na semantykach, które stanowią punkty zapikowania dla wielu konstytutywnych dla modernizmu dyskursów. Tym samym dyskurs cielesności stabilizuje nadrzędny (hegemoniczny) dyskurs modernizmu. W kontekście powyższych założeń przedmiotem analizy jest tekst opublikowany na portalu Gazeta.pl oraz komentarze internatów umieszczone pod tym tekstem.

https://doi.org/10.24917/20837275.13.1.2
PDF

Bibliografia

Barthes Roland. 2011. Mitologie. Adam Dziadek (przeł.). Warszawa.
Carpentier Nico. 2017. Discourse theoretical Analysis (DTA). W: Handbook of Critical Discourse Studies. John Flowerdew, John E. Richardson (red.). Routledge. 272–284.
Carpentier Nico, De Cleen Benjamin. 2007. „Bringing Discourse Theory into Media Studies. The Applicability of Discourse Theoretical Analysis (DTA) for the Study of Media Practises and Discourses”. Journal of Language and Politics nr 6(2). 265–293.
van Dijk Teun A. 2000. Ideology and Discourse: A multidisciplinary Introduction. Barcelona.
van Dijk Teun A. 2001. Critical Discourse Analysis. W: The Handbook of Discourse Analysis. Deborah Schiffrin, Deborah Tannen, Heidi E. Hamilton (red.). Oxford. 349–371.
van Dijk Teun A. 2014. Discourse, Cognition, Society. W: The Discourse Studies Reader. Main Currents in Theory and Analysis. Johannes Angermuller, Dominique Maingueneau, Ruth Wodak (red.). Amsterdam – Philadelphia. 388–399.
Fairclough Norman. 2000. Introduction. W: Critical Language Awareness. Norman Fairclough (red.). London. 1–30.
Fiske John 1994. Reading the Popular. London – New York.
Foucault Michel. 1980. Truth and Power. W: Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977. Colin Gordon (red.). Hemel Hempstead. 109–133.
Foucault Michel. 1987. Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. Helena Kęszycka (przeł.). Warszawa.
Foucault Michel. 1997. Archeologia wiedzy. Andrzej Siemek (przeł.). Warszawa.
Giddens Anthony. 2010. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Alina Szulżycka (przeł.). Warszawa.
Hartley John. 1996. Popular Reality Journalism, Modernity, Popular Culture. Oxford.
Jørgensen Marianne, Phillips Louise J. 2002. Discourse Analysis as Theory and Method. London.
Laclau Ernesto. 1998. Dyskurs. W: Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej. Robert E. Goodin, Philip Pettit (red.). Cezary Cieśliński, Marcin Poręba (przeł.). Warszawa. 555–562.
Laclau Ernesto. 2009. Rozum populistyczny. Tomasz Szkudlarek (przeł.). Wrocław.
Laclau Ernesto, Mouffe Chantal. 2007. Hegemonia i socjalistyczna strategia. Stanisław Królak (przeł.). Wrocław.
Methods of Critical Discourse Analysis. 2001. Ruth Wodak, Michael Meyer (red.). London.
Mills Sara. 2001. Discourse. London – New York.
Ostrowicka Helena. 2018. O potrzebie i potencjale analizy dyskursu w badaniach szkolnictwa wyższego. W: Analiza dyskursu w badaniach szkolnictwa wyższego. Helena Ostrowicka (red.). Warszawa. 7–28.
Stasiuk-Krajewska Karina. 2018. Dziennikarstwo i media. Struktury dyskursu i hegemonia. Warszawa.
Weiss Gilbert, Wodak Ruth. 2001. Introduction: Theory, Interdisciplinarity and Critical Discourse Analysis. W: Critical Discourse Analysis Theory and Interdisciplinarity. Gilbert Weiss, Ruth Wodak (red.). New York. 1–32
Wodak Ruth. 2001. What CDA Is about – a Summary of Its History, Important Concepts and Its Developments. W: Methods of Critical Discourse Analysis. Ruth Wodak, Michael Meyer (red.). London. 1–13.
Urazińska Agnieszka. 2020. „Jutro zostawię biust w domu”. Seksizm w Polsce – powszechny i wszechobecny. lodz.wyborcza.pl. 25.08.2020. https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,26237497, jutro-zostawie-biust-w-domu.html? disableRedirects=true#S.DT-K.C-B.2-L.1. duzys=BoxWyboImg3. (dostęp: 25.08.2020).

Downloads

Download data is not yet available.