Cyberuwodziciele z Facebooka. O mechanizmach kreowania atrakcyjności fizycznej w perspektywie stereotypów płci
PDF

Słowa kluczowe

attractiveness
self-portrait
gender stereotypes
thematic group
divorced person atrakcyjność fizyczna
autoportret
stereotypy płci
grupa tematyczna
osoba rozwiedziona

Jak cytować

Mateja, M. (2021). Cyberuwodziciele z Facebooka. O mechanizmach kreowania atrakcyjności fizycznej w perspektywie stereotypów płci. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 13(1), 79–94. https://doi.org/10.24917/20837275.13.1.6

Abstrakt

`Najpopularniejszy obecnie portal społecznościowy – Facebook – jest przestrzenią, w której funkcjonuje szereg grup tematycznych. Jedną z nich tworzą osoby rozwiedzione lub pozostające w separacji, traktując społeczność jako rodzaj grupy wsparcia. W weekendy członkowie społeczności mogą prezentować swoje podobizny w celu zwrócenia na siebie uwagi, nawiązania znajomości, zainicjowania relacji romantycznej itp. Przedmiotem badań stały się komunikaty wizualne opublikowane przez społeczność, a ich celem ustalenie, jakie są strategie autoprezentacji kobiet i mężczyzn, na ile stereotypy płci mają odzwierciedlenie w kompozycji publikowanych (auto)portretów, jakie skojarzenia budzą wizerunki kobiet i mężczyzn, wreszcie – jaki jest stosunek członkiń i członków społeczności do selfie, konwencji typowej dla użytkowników social mediów. Badania zrealizowano z wykorzystaniem analizy semiotycznej, co pozwoliło na sformułowanie adekwatnych wniosków. Do najistotniejszych należy zaliczyć obecność stereotypów płci w procesie konstruowania atrakcyjności fizycznej rozwodników i rozwódek, mimo że członkowie społeczności reprezentują różne generacje,
grupy zawodowe, klasy społeczne itd.

https://doi.org/10.24917/20837275.13.1.6
PDF

Bibliografia

Berger Arthur. 2018. Semiotic Analysis. W: tegoż. Media Analysis Techniques. San Francisco. 3–42.
Boehm Gottfried. 2014. O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów. Małgorzata Łukasiewicz, Anna Pieczyńska-Sulik (przeł.). Kraków.
Coleman Marylin, Ganong Lawrence, Mitchell Sarah N. 2018. Divorce and Postdivorce Relationships. W: The Cambridge Handbook of Personal Relationships. Anita L. Vangelisti, Daniel Perlman (red.). Greensboro.
Demartin Marta. 2017. „Selfie – narcystyczne kreowanie wizerunku w Internecie czy nowoczesne pojęcie estetyki w fotografii?”. Media. Biznes. Kultura nr 2. 103–126.
Dijk Jan. 2010. Społeczne aspekty nowych mediów. Jacek Konieczny (przeł.). Warszawa.
Głażewska Ewa, Kusio Urszula. 2012. Komunikacja niewerbalna. Płeć i kultura. Lublin.
Godziński Bartosz. 2019. Portale randkowe to przeżytek. Prawdziwe „tarło” rozgrywa się na grupach na Facebooku. https://natemat.pl/228131, portale-randkowe-to-przezytek- tysiace-polakow-szuka-milosci-na-grupach-na-facebooku. (dostęp: 29.10.2019).
Golka Marian. 2015. Aparycje współczesności. Warszawa.
Hołda Renata. 2019. „Między biologią a kulturą. Atrakcyjność fizyczna w badaniach międzykulturowych”. Relacje Międzykulturowe nr 1(5). 187–207.
Jamielniak Dariusz. 2013. „Netnografia, czyli etnografia wirtualna – nowa forma badań etnograficznych”. Prakseologia nr 154. 97–116.
Jasińska Joanna, Mizielińska Joanna, Schmidt Filip, Stasińska Agata, Żadkowska Magdalena. 2018. „Kiedy zaczyna się para? Zamieszkanie, ślub i inne wspólne decyzje – debata podsumowująca projekt badaczy i badaczek par”. Studia Socjologiczne nr 3. 101–123.
Kozinets Robert V. 2012. Netnografia. Badania etnograficzne online. Maja Brzozowska--Brywczyńska (przeł.). Warszawa.
Krasnova Anna, Różańska-Bińczyk Izabela. 2017. Atrakcyjność fizyczna i wygląd jako aspekty różnorodności pracowników. W: Oblicza różnorodności w miejscu pracy. Joanna Cewińska, Patrycja Mizera-Pęczek (red.). Łódź. 39–50.
Kress Gunther, van Leeuwen Theo. 2002. „Colour as a Semiotic Mode: Notes for a Grammar of Colour”. Visual Communication nr 1(3). 343–368.
Krzyżaniak-Gumowska Aleksandra. 2011. „I nie opuszczę cię aż do rozwodu”. Wprost nr 34. 36–39.
Lisowska-Magdziarz Małgorzata. 2006. „Dyskurs – semiotyka – wspólnota interpretacyjna. W stronę modelu zintegrowanego instrumentarium badań nad zawartością mediów (zaproszenie do dyskusji)”. Global Media Journal – Polish Edition nr 1.
Łosiak-Pilch Julia. 2016. Atrakcyjność budowy męskiego i kobiecego ciała w ocenach osób homo- i heteroseksualnych. „Psychiatria i Psychoterapia” t. 12, nr 3. 3–14.
McQuail Denis. 2019. Teoria komunikowania masowego. Marta Bucholc, Alina Szulżycka (przeł.). Warszawa.
Mercado Gustavo. 2011. Okiem filmowca. Nauka i łamanie zasad filmowej kompozycji. Rafał Mączyński (przeł.). Warszawa.
Morreale Shewyn P., Spitzberg Brian H., Barge J. Kevin. 2007. Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Paweł Izdebski, Aleksandra Jaworska, Dorota Kobylińska (przeł.). Warszawa.
Robinson Margaret. 2005. Through Divorce and Remarriage. A Systemic Approach. London.
Rose Gillian. 2019. Interpretacja materiałów wizualnych. Metodologia badań nad wizualnością. Ewa Klekot (przeł.). Warszawa.
Rosenfeld Michael J., Thomas Reuben J., Hausen Sonia. 2019. Disintermediating Your Friends: How Online Dating in the United States Displaces Other Ways of Meetings. PNAS Report. https://web.stanford.edu/ ~mrosenfe/Rosenfeld_et_al_Disintermediating_Friends.pdf. (dostęp: 20.06.2020).
Stosunek Polaków do rozwodów. 2019. Komunikat z badań CBOS nr 7.
Styrc Marta. 2010. „Czynniki wpływające na stabilność pierwszych małżeństw w Polsce”. Studia Demograficzne nr 1–2. 27–60.
Styrc Marta, Matysiak Anna. 2013. Stabilność małżeństw a status społeczno-ekonomiczny kobiet. Podsumowanie projektu FAMWELL. https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/ struktura/ISiD/projekty/famwell/konferencja/Strony/default.aspx. (dostęp: 23.07.2020).
Szpunar Magdalena. 2016. Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków.
Sztompka Piotr. 2017. Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa.
Turlej Elżbieta. 2019. „Czekając na księcia z apki”. Newsweek nr 8. 9–12.
Żelazińska Aleksandra. 2018. „Jak tworzymy swoje wirtualne ego”. JA, MY, ONI. https://www.polityka.pl/jamyoni/1747988,1, jak-tworzymy-swoje-wirtualne-ego.read. (dostęp: 22.08.2020).

Downloads

Download data is not yet available.