Nażywość czy nowa nażywość. Obecność a niecielesność we współczesnym teatrze
PDF

Słowa kluczowe

contemporary theatre
new media
post-dramatic theatre
new liveliness
immersion współczesny teatr
nowe media
teatr postdramatyczny
nowa nażywość
immersja

Jak cytować

Pogonowicz, J. (2021). Nażywość czy nowa nażywość. Obecność a niecielesność we współczesnym teatrze. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 13(1), 95–102. https://doi.org/10.24917/20837275.13.1.7

Abstrakt

W artykule podsumowuję sposoby definiowania teatru oraz mediów. Pokazuję różnorodność w definiowaniu i wyznaczaniu granic teatru. Omawiam skrótowo rozwój mediów i nowych technologii. Łączę skutki rozwoju mediów wraz ze zmianami w teatrze. Udowadniam, że nażywość ciała aktora i widza nie są koniecznymi warunkami do powstania spektaklu.

https://doi.org/10.24917/20837275.13.1.7
PDF

Bibliografia

Auslander Philip. Liveness. Performance in a Mediatized Culture. 1999. London.
Balme Christopher. 2007. „Zastępcze sceny: teatr, performens i wyzwania nowych mediów”. Dialog nr 12. 150–164.
Baudrillard Jean. 2005. Symulakry i symulacja. Sławomir Królak (przeł.). Warszawa.
Bodzioch-Bryła Bogusława, Dorak-Wojakowska Lilianna, Kaczmarczyk Michał, Regiewicz Adam. 2015. Przepływy, protezy, przedłużenia... Przemiany kultury polskiej pod wpływem nowych mediów po 1989 roku. Kraków.
Carlson Marvin. 2015. Performans. Edyta Kubikowska (przeł.). Warszawa.
Duda Artur, Wiśniewska Marzena, Oleszko Bartłomiej. 2015. Teatr wśród mediów. Toruń.
Fischer-Lichte Erika. 2008. Estetyka performatywności. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera (przeł.). Kraków.
Goban-Klas Tomasz. 2006. Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa.
Goban-Klas Tomasz. 2011. Media i medioznawstwo. W: Słownik wiedzy o mediach. Edward Chudziński (red.). Bielsko-Biała.
Goffman Erving. 2011. Człowiek w teatrze życia codziennego. Paweł Śpiewak, Helena Datner-Śpiewak (przeł.). Warszawa.
Jenkins Henry. 2006. Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Małgorzata Bernatowicz, Mirosław Filiciak (przeł.). Warszawa.
Kluszczyński Ryszard. 2002. Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów. Kraków.
Kłoskowska Antonina. 1981. Socjologia kultury. Warszawa.
Kosiński Dariusz, Stafiej Anna, Wypych-Gawrońska Anna. 2011. Słownik wiedzy o teatrze. Warszawa.
Lehmann Hans-Thies. 2004. Teatr postdramatyczny. Dorota Sajewska, Małgorzata Sugiera (przeł.). Kraków.
McQuail Denis. 2007. Teoria komunikowania masowego. Marta Bucholc, Alina Szulżycka (przeł.). Warszawa.
Słownik języka polskiego. 2019. Lidia Drabik, Elżbieta Sobol (red.). Warszawa.
Steiner Marta. 2008. Geneza teatru w świetle antropologii kulturowej. Wrocław.
Szczepański Jan. 1972. Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa.
Taylor Diana. 2018. Performance. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera (przeł.). Kraków.
Turner Victor. 2005. Od teatru do rytuału: powaga zabawy. Małgorzata i Jacek Dziekanowie (przeł.). Warszawa.
Wachowski Jacek. 2001. Performans. Gdańsk.

Downloads

Download data is not yet available.