Wykorzystanie fenomenu anty-body shaming do (re)interpretacji obrazu ciała na Instagramie
PDF

Słowa kluczowe

body shaming
body image
digital media
Instagram
instagramization body shaming
obraz ciała
media cyfrowe
Instagram
instagramizacja

Jak cytować

Teler, A. (2021). Wykorzystanie fenomenu anty-body shaming do (re)interpretacji obrazu ciała na Instagramie. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 13(1), 103–123. https://doi.org/10.24917/20837275.13.1.8

Abstrakt

Zamiarem autorki jest opisanie zidentyfikowanej potrzeby reinterpretacji obrazu ciała na Instagramie oraz wyjaśnienie fenomenu anty-body shaming poprzez analizę zawartości wybranej hasztagosfery i wybranego profilu instagramowego (The Birds Papaya). Obserwacja uczestnicząca pozwoliła sformułować pytanie badawcze: „Jak wykorzystać zjawisko anty-body shaming do reinterpretacji obrazu ciała na Instagramie?”. W toku badań ujawniono, że poprzez oferowanie różnorodnych treści i autentyczny przekaz dotyczący życia osobistego, edukowanie i podnoszenie świadomości anty-body shaming ma szansę zreinterpretować obraz ciała w przestrzeni cyfrowej. Celem artykułu jest także zainicjowanie dyskusji na ten temat.

https://doi.org/10.24917/20837275.13.1.8
PDF

Bibliografia

Afful Adwoa A., Ricciardelli Rose. 2015. „Shaping the Online fat Acceptance Movement. Talking about Body Image and Beauty Standards”. Journal of Gender Studies nr 24(4). 1–20.
Arnould Eric, Dion Delphine. 2018. „Visual Representations”. Recherche et Applications en Marketing nr 33(3). 2–5.
Aziz Jwana. 2017. Social Media and Body Issues in Young Adults. An Empirical Study on the Influence of Instagram Use on Body Image and Fatphobia in Catalan University Students. Barcelona.
Babicka-Wirkus Anna. 2011. „Oblicza kobiecości w perspektywie postaw wobec ciała przejawianych przez nastolatki”. Refleksje nr 5. 54–64.
Body Shame. Conceptualisation, Research, and Treatment. 2002. Paul Gilbert, Jeremy
Miles (red.). East Sussex.
Cash Thomas F. 2004. „Body Image. Past, Present, and Future”. Body Image nr 1. 1–5.
Cash Thomas F., Phillips Katharine A., Santos Melanie T., Hrabosky Joshua I. 2004. „Measuring Negative Body Image. Validation of the Body Image Disturbance Questionnaire in a non-Clinical Population”. Body Image nr 1. 363–372.
Cash Thomas F., Smolak Linda. 2011. Future Challenges for Body Image Science, Practice, and Prevention. W: Body Image: A Handbook of Science, Practice, and Prevention. Thomas F. Cash, Linda Smolak (red.). New York. 471–478.
Dezin Norman K., Lincoln Yvonna S. 2014. Metody badań jakościowych t. 1. Warszawa.
Gelsinger Ayla S. 2021. „A Critical Analysis of the Body Positive Movement on Instagram: How Does It Really Impact Body Image?”. Spectra Undergraduate Research Journal nr 1(1). 47–55.
Gonzales Amy L., Hancock Jeffrey T. 2011. „Mirror, Mirror on my Facebook Wall. Effects of Exposure to Facebook on Self-Esteem”. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking nr 14(1–2). 79–83.
Glick Mark, Ruetschlin Catherine. 2019. „Big Tech Acquisitions and the Potential Competition Doctrine. The Case of Facebook”. Working Paper nr 104. 1–60.
Gunkel Katja. 2018. Der Instagram Effekt. Frankfurt am Main.
Jenkins Henry, Ford Sam, Green Joshua. 2018. Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze. Michał Wróblewski (przeł.). Łódź.
Levinson Paul. 2010. Nowe nowe media. Maria Zawadzka (przeł.). Kraków.
Ligęza Tomasz Stanisław. 2018. Mózgowe mechanizmy kontroli emocji. Rola procesów uwagowych i poznawczych w reinterpretacji. Rozprawa doktorska UJ. Kraków.
Lisowska-Magdziarz Małgorzata. 2017. Fandom dla początkujących. Część I: Społeczność i wiedza. Kraków.
Marta-Simões Joana, Ferreira Cláudia, Mendes Ana Laura. 2016. „Exploring the Effect of External Shame on Body Appreciation among Portuguese Young Adults. The Role of Self-Compassion”. Eating Behaviors nr 23. 174–179.
Melosik Zbyszko. 1996. Tożsamość, ciało, władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne. Poznań – Toruń.
Młynarska-Jurczuk Agata. 2016. „Wstyd jako emocja ucieleśniona – twarz, ciało i role płciowe w procesie społecznej konstrukcji wstydu”. Dyskursy Młodych Andragogów nr 17. 357–369.
Okrój-Kowalska Agnieszka. 2019. „Kobiecość odebrana? Zjawisko anty-body shamingu wobec kobiet szczupłych – analiza socjologiczna”. Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica nr 70. 101–117.
Ostaszewska Aneta. 2012. „Popkulturowe ramy tożsamości. Media, kultura popularna, internet jako nowe środowiska kształtowania tożsamości”. Ośrodek Rozwoju Edukacji. 1–15.
Oxman Adrian Tworecke. 2017. The Relationship between Social Media, Self-Objectification and Self-Esteem in Young Adult Women. New York.
Sastre Alexandra. 2014. „Towards a Radical Body Positive. Reading the Online Body Positive Movement”. Feminist Media Studies nr 14(6). 929–943.
Szpunar Magdalena. 2012. Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego. Warszawa.
Tylka Tracy L., Wood-Barcalow Nichole L. 2015. „What Is and What Is Not Positive Body Image? Conceptual Foundations and Construct Definition”. Body Image nr 14. 118–129.

Netografia
Hashtags for… 2020. Best-hashtags.com.
http://best-hashtags.com/hashtag/stopbodyshaming. (dostęp: 13.03.2021).
Hashtags for… 2021. Best-hashtags.com.
http://best-hashtags.com/hashtag/bodyshaming. (dostęp: 13.03.2021).
http://best-hashtags.com/hashtag/bodyimage. (dostęp: 13.03.2021).
http://best-hashtags.com/hashtag/bodyneutrality. (dostęp: 13.03.2021).
http://best-hashtags.com/hashtag/bodyacceptance. (dostęp: 13.03.2021).
http://best-hashtags.com/hashtag/bodyneutral. (dostęp: 13.03.2021).
Campbell Denis. 2012. Body Image Concerns More Men than Women, Research Finds. https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2012/jan/06/body-image-concerns-men-more-than-women. (dostęp: 1.03.2021).
Clement Jessica. 2020a. https://www.statista.com/statistics/199242/social-media-and-networking-sites-used-by-us-teenagers/. (dostęp: 15.07.2020).
Clement Jessica. 2020b. https://www.statista.com/topics/1882/instagram/. (dostęp: 15.07.2020).
Fletcher Dan. 2009. The Fat-Acceptance Movement. http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,1913858,00.html. (dostęp: 5.03.2021).
Hughes Emma. 2019. The Instagramization of the City. Understanding the Spatial Reflections of Digital Trends. https://www.4cities.eu/wp-content/uploads/2019/10/C10_MAthesis_4CITIES_HUGHES_EMMA.pdf. (dostęp: 10.07.2020).
Kelly Kevin. 2019. AR Will Spark the Next Big Tech Platform – Call It Mirrorworld. https://www.wired.com/story/mirrorworld-ar-next-big-tech-platform. (dostęp: 13.03.2021).
Manovich Lev. 2017. Instagram and Contemporary Image. http://manovich.net/index.php/projects/instagram-and-contemporary-image. (dostęp: 10.07.2020).
Matchar Emily. 2017. How Instagram Is Changing the Way We Design Cultural Spaces. https://www.smithsonianmag.com/innovation/how-instagram-changing-way-we-design-cultural-spaces-180967071/. (dostęp: 10.08.2020).
Naftulin Julia. 2020. Body Neutrality, Not Body Positivity, May Be the Best Way to Fight Unsustainable Beauty Ideals. https://www.insider.com/what-is-body-neutrality-explainer-2020-8. (dostęp: 1.03.2021).
Profil The Birds Papaya. https://www.instagram.com/thebirdspapaya. (dostęp: 13.03. 2021).
Robertson Victoria. 2014. The “Normal Barbie”: Setting the Ideal Female Body Image Right. http://www.huffingtonpost.com/uloop/the-normal-barbie-setting_b_ 6277 146.html. (dostęp: 1.03.2021).
Tankovska Hristina. 2021. Instagram. Distribution of Global Audiences 2021, by Age and Gender. https://www.statista.com/statistics/248769/age-distribution-of-world-wide-instagram-users/. (dostęp: 6.03.2021).
Vacca Paul. 2018. The Instagramization of the World. https://medium.com/@paulvacca_58958/the-instagramization-of-the-world-34048a258611. (dostęp: 15.07.2020).
Weingus Leigh. 2018. Body Neutrality Is a Body Image Movement That Doesn’t Focus on Your Appearance. https://www.huffpost.com/entry/what-is-body-neutrality_n_ 5b61d8f9e4b0de86f49d31b4. (dostęp: 13.03.2021).

Downloads

Download data is not yet available.