„Gdy jeden uśmiech wywołuje tyle radości, warto zadbać o niego z Colgate”. Leksykalny obraz zębów i uśmiechu w opisach reklamowych pasty Colgate
PDF

Słowa kluczowe

teeth
smile
toothpaste
advertising descrip zęby
uśmiech
pasta do zębów
opis reklamowy

Jak cytować

Smerecka, H. (2021). „Gdy jeden uśmiech wywołuje tyle radości, warto zadbać o niego z Colgate”. Leksykalny obraz zębów i uśmiechu w opisach reklamowych pasty Colgate. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 13(1), 124–139. https://doi.org/10.24917/20837275.13.1.9

Abstrakt

W artykule przedstawiony został leksykalny obraz zębów oraz uśmiechu na podstawie opisów marketingowych past do zębów firmy Colgate. W zebranym materiale badawczym scharakteryzowano określenia dotyczące zębów i uśmiechu, a także dokonano analizy poszczególnych wyrażeń związanych z omawianymi leksemami. Zwrócono też uwagę na konkretne chwyty marketingowe oraz różnorodne stylistycznie opisy produktu. Podsumowując, zaakcentowano, że producenci past do zębów skupiają się na zareklamowaniu prozdrowotnych funkcji towaru, przekonują o skuteczności i szybkim działaniu produktu.

https://doi.org/10.24917/20837275.13.1.9
PDF

Bibliografia

Bąba Stanisław, Dziamska Gabriela, Liberek Jarosław. 1999. Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa.
Bralczyk Jerzy. 2004. Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka. Gdańsk.
Geissberger Marc. 2012. Stomatologia estetyczna w praktyce klinicznej. Joanna Kobierska-Brzoza, Małgorzata Milewska (przeł.). Wrocław. https://bit.ly/3e0739n. (dostęp: 5.07.2020).
Głażewska Ewa, Kusio Urszula. 2012. Komunikacja niewerbalna. Płeć i kultura. Wybór zagadnień. Lublin.
Grzegorczykowa Renata. 2007. Wstęp do językoznawstwa. Warszawa.
Grzybowski Przemysław Paweł. 2014. Uśmiech w przestrzeni publicznej. W: Między sferą prywatną a publiczną. XVIII Zeszyt Naukowy Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Magdalena Czubak-Koch, Piotr Mikiewicz (red.). Wrocław. 126–136.
Hilt Aleksandra, Daszkowska Małgorzata, Marczuk-Kolada Grażyna. 2014. Zalecenia w zakresie higieny jamy ustnej dla dzieci i młodzieży w kolejnych grupach wiekowych. https://ptsd.net.pl/wp-content/uploads/ 2017/05/Zalecenia_w_zakresie_higieny_jamy_ustnej_dla_dzieci_i_ mlodziezy_w_kolejnych_grupach_wiekowych.pdf. (dostęp: 8.03.2021).
Jędrzejko Ewa. 1993. Słownictwo w opisie języka naturalnego: uwagi o systemowych i pozasystemowych aspektach badań nad słownictwem. W: Z problemów współczesnego języka polskiego. Aleksander Wilkoń, Jacek Warchala (red.). Katowice. 77–94.
Kajtoch Wojciech. 2008. Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej t. 1. Kraków.
Lizak Jadwiga. 2006. Język reklam dla dzieci. Rzeszów.
Ogonowski Paweł. 2019. „9 porad, jak stworzyć opis produktu, który sprzedaje”. https://www.conversion.pl/blog/opis-produktu/#definicja. (dostęp: 6.07.2020).
Parlicki Mariusz. 2011. „Reklama społeczna jako jedna z form komunikowania wartości rodzicielstwa i rodziny oraz wartości rodziny w marketingu społecznym”. Państwo i Społeczeństwo nr 3. 141–161.
Pawlak Marta. 2019. Zęby – budowa, rodzaje, kształt. https://www.medonet.pl/zdrowie,zeby---budowa--rodzaje--ksztalt,artykul,1732476.html. (dostęp: 4.07.2020).
Pogonowski Jerzy. Językoznawstwo ogólne. Wykład 6: System leksykalny. Poznań http://logic.amu.edu.pl/images/1/1d/Jog01.pdf. (dostęp: 12.03.2021).
„Profesor Jerzy Bralczyk na Krakdencie” 2018. https://dentonet.pl/prof-jerzy-bralczyk-krakdencie/#gref. (dostęp: 5.07.2020).
Rutkiewicz-Hanczewska Małgorzata. 2007. „Farmakonimy jako narzędzie brandingu”. Język Polski t. 87, nr 3. 199–211.
Skowronek Katarzyna. 2001. Reklama. Studium pragmalingwistyczne. Kraków.
Słownik języka polskiego PWN. https://sjp.pwn.pl/. (dostęp: 5.07.2020).
Słownik języka polskiego t. 3. 1981. Mieczysław Szymczak (red.). Warszawa.
Szarota Piotr. 2006. Psychologia uśmiechu. Analiza kulturowa. Gdańsk.
Szarota Piotr. 2008. „Okno duszy czy część ubrania? Twarz w polsko-amerykańskim dialogu kulturowym”. Kultura Współczesna t. 2, nr 56. 56–70.
Szarota Piotr. 2012. Uśmiech. Instrukcja obsługi. Gdańsk.
Tokarski Ryszard. 1984. Struktura pola znaczeniowego. Warszawa.
Wielki słownik języka polskiego. https://wsjp.pl/. (dostęp: 6.07.2020).
Wierzbicka Anna. 1999. Język – umysł – kultura. Warszawa.
Wołowska Katarzyna. 2010. „Czy analiza składnikowa jest metodą przestarzałą? Rozwój badań nad strukturą semantyczną jednostek leksykalnych we współczesnym językoznawstwie francuskim”. Linguistica Copernicana nr 1(3). 141–152.

Downloads

Download data is not yet available.