Poeta z „krainy łagodności”
PDF

Słowa kluczowe

Adam Ziemianin
W obliczu cudów wszechświata Adam Ziemianin

Jak cytować

Faron, B. (2021). Poeta z „krainy łagodności”: Recenzja książki "W obliczu cudów wszechświata… Studia o twórczości Adama Ziemianina", red. Piotr Borek, Marek Karwala , Roman Mazurkiewicz, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020, ss. 189. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 13(1), 140–146. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/8365
PDF

Bibliografia

Lubas-Bartoszyńska Regina. 1983. Style wypowiedzi pamiętnikarskiej. Kraków.
Lubas-Bartoszyńska Regina. 1993. Między autobiografią a literaturą. Warszawa.
Mai Hans-Peter. 1991. Bypassing Intertextuality Hermeneutics, Textual Practice, Hypertext. W: Intertextuality. Heinrich F. Plett (red.). Berlin.
Markiewicz Henryk. 1989. Odmiany intertekstualności. W: tegoż. Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa. Warszawa.
Nycz Ryszard. 1996. Sylwy współczesne. Kraków.
Nycz Ryszard. 2000. Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy. W: tegoż. Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa.
Pajdzińska Anna. 1983. Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji. Lublin.
Pfister Manfred. 1991. „Koncepcja intertekstualności”. Małgorzata Łukasiewicz (przeł.). Pamiętnik Literacki. 4.
Schabowska Maria. 1984. Słownictwo poetyckie Adama Ziemianina. Frazeologia. W: „Dialektologia, onomastyka, stylistyka”. Materiały z sesji naukowej na 80-lecie prof.dra Eugeniusza Pawłowskiego. Nowy Sącz, 10 czerwca 1983. Maria Zarębina (red.). Kraków. 163–187.
Skwarczyńska Stefania. 1970. Kariera literacka form rodzajowych bloku silva. W: tejże. Wokół teatru i literatury. Studia i szkice. Warszawa.
Skwarczyńska Stefania. 2006. Teoria listu. Elżbieta Feliksiak, Mariusz Leś (oprac. na podstawie lwowskiego pierwodruku). Białystok.
Trzynadlowski Jan. 1977. Małe formy literackie. Wrocław.

Downloads

Download data is not yet available.