Kolegium Recenzentów (2020)
PDF

Słowa kluczowe

recenzenci

Jak cytować

Kosek, J. (2021). Kolegium Recenzentów (2020). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 13(1), 169–169. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/8369

Abstrakt

Dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Dr hab. Elżbieta Durys, Uniwersytet Warszawski, Polska
Dr hab. Barbara Giza, prof. SWPS, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polska
Dr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Dr hab. Agnieszka Nieracka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Prof. dr hab. Dariusz Rott, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Prof. dr hab. Katarzyna Skowronek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska
Dr hab. Paweł Tański, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

PDF

Bibliografia

--

Downloads

Download data is not yet available.