Around the Issue of the Body in Feminist Narratives of Selected Pop Artists of the Young Generation
PDF (English)

Słowa kluczowe

muzykologia genderowa
feminizm
pop feminizm
kobieta w muzyce
muzyka popularna gender musicology
feminism
pop feminism
woman in music
popular music

Jak cytować

Łyszko, P. (2021). Around the Issue of the Body in Feminist Narratives of Selected Pop Artists of the Young Generation. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 13(2), 102–113. https://doi.org/10.24917/20837275.13.2.8 (Original work published 20 grudzień 2021)

Abstrakt

Feminizm w muzyce popularnej nie jest nowym zjawiskiem, można jednak zaobserwować wyraźne przemiany muzyki pop w ostatnich latach. Widać to szczególnie w najmłodszym pokoleniu wykonawczyń, które coraz bardziej otwierają się na poruszanie w twórczości tematów tabu, związanych z cielesnością, seksualnością i feminizmem. Artystki, takie jak Miley Cyrus, Beyoncé, Pink, Avril Lavigne czy Taylor Swift, coraz odważniej prezentują w swej twórczości do tej pory pomijane w mainstreamie treści, dotyczące takich tematów jak wolność seksualna, prawa kobiet, uprzedmiotowienie kobiet, męska władza i dominacja, niesprawiedliwość społeczna i przemoc, fat shaming, slut-shaming, czy krzywdząca stereotypizacja, część artystek także wyraźnie wspiera legalizację związków homoseksualnych.

https://doi.org/10.24917/20837275.13.2.8
PDF (English)

Bibliografia

Alexandra Rae. “Girls To The Front: 25 Years of Bikini Kill, Riot Grrrl and the Enduring Legacy of Kathleen Hanna”. Kerrang. https://www.kerrang.com/features/25-yearsof-bikini-kill-riot-grrl/ (access: 25.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Banet-Weiser Sarah. 2018. Empowered: Popular Feminism and Popular Misogyny. Durham.9.
Zobacz w Google Scholar

Chutnik Sylwia. 2017. “‘Sorry za bazgroły’. Typografia i topografia kobiecych zinów”. Kultura Współczesna no. 4(97). 45–46.
Zobacz w Google Scholar

Gillett Katy. 2019. “Did the Spice Girls’ message of ‘girl power’ really have anything to do with female empowerment”. The National. https://www.thenational.ae/arts-culture/comment/did-the-spice-girls-message-of-girl-power-really-have-anythingto-do-with-female-empowerment-1.865593 (access: 25.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Greenblatt Stephen. 1995. Culture. In: Critical Terms for Literary Studies. Frank Lentricchia, Thomas McLaughlin (eds.). Chicago. 226.
Zobacz w Google Scholar

Hanna Kathleen. 1991. Riot Grrrl Manifesto. History is a weapon. https://www.historyisaweapon.com/defcon1/riotgrrrlmanifesto.html (access: 24.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Hunt El. 2019. “A Brief history of Riot Grrrl – the space-reclaiming 90s punk movement”. New Musical Express. https://www.nme.com/blogs/nme-blogs/brief-history-riot-grrrl-space-reclaiming-90s-punk-movement-2542166 (access: 24.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Hutchinson Kate. 2015. “Riot Grrrl: 10 of the Best”. The Guardian. https://www.theguardian.com/music/musicblog/2015/jan/28/riot-grrrl-10-of-the-best (access: 23.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Jeziński Marek. 2011. Muzyka popularna jako wehikuł ideologiczny. Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan Ann. 2016. Rocking Around The Clock. Music Television, Postmodernism and Consumer Culture. New York.
Zobacz w Google Scholar

Kinder Marsha. 1988. “Teledyski a widz: telewizja, ideologia i marzenia senne”. Przekazy i Opinie. Monika Chabowska (transl.). No. 1–2. 90.
Zobacz w Google Scholar

Kawiorski Jan. 2002. Avril Lavigne: koniec ery Britney? https://kultura.onet.pl/muzyka/gatunki/pop/avril-lavigne-koniec-ery-britney/1c8fp3s (access: 26.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Łebkowska Anna. 2011. “Jak ucieleśnić ciało: o jednym z dylematów somatopoetyki”. Teksty Drugie no. 4. 11–27.
Zobacz w Google Scholar

Michalak Michał. 2011. Britney i Avril walczą o przełom. https://muzyka.interia.pl/pop/news-britney-i-avril-walcza-o-przelom,nId,1650478 (access: 25.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka. 2021. „Media ucieleśnione. (Nowe) konteksty badawcze w relacjach media – ciało”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura no. 13(1). 36–54.
Zobacz w Google Scholar

Pacheco Sunitra. 2013. “Miley Cyrus shocks fans with her raunchy performance at MTV Video Music Awards 2013”. Financial Express. https://www.financialexpress.com/archive/miley-cyrus-shocks-fans-with-her-raunchy-performance-at-mtv-videomusic-awards–2013/1160800/ (access: 25.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Sherrod Lonnie R. 2006. Youth activism: An International Encyclopedia. Vol. 2 K-Z. London. 539.
Zobacz w Google Scholar

Shusterman Richard. 2005. “Somaestetyka”. Sebastian Stankiewicz (transl.). Biuletyn Polskiego Towarzystwa Estetycznego no. 7(1). 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek Bogusław. 2013. Mediolingwistyka. Wprowadzenie. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Stachówna Grażyna. 1987. “O wideoklipach”. Powiększenie no. 3–4. 172.
Zobacz w Google Scholar

Stevens Jenny. 2016. “How the Spice Girls ripped ‘Girl Power’ from Its Radical Roots”. Vice. https://www.vice.com/en/article/bn3vq5/girl-power-spice-girls-jenny-stevens-geri-horner (access: 25.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Sztompka Piotr. 2005. Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szpunar Magdalena. 2016. Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szymańska Karolina. 2011. Wpływ feminizmu na muzykologię – women’s studies, gender i kobiety w muzyce. In: Uniwersyteckie gry – czy płeć ma znaczenie? Wybrane dyskursy społeczno-edukacyjne. Monika Grochalska, Wiktor Sawczuk (eds.). Toruń. 164–171.
Zobacz w Google Scholar

“Time 100 Music Stars Prove This Was the Year of Pop Feminism”. The Time. https://time.com/ 74861/pop-star-feminism-beyonce-miley-cyrus-pharrell/ (access: 25.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Yarrow Allison. 2018. “How the Riot Grrrl Movement Sold the World on Girl Power”. The Daily Beast. https://www.thedailybeast.com/how-the-riot-grrrl-movement-soldthe-world-on-girl-power (access: 25.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Videography:
Zobacz w Google Scholar

Avril Lavigne. 2019. Dumb Blonde. https://youtu.be/wC022MwPHKI (access: 29.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Blues Pills. 2020. Proud Woman. https://youtu.be/HekZW4Pbg_I (access: 28.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Miley Cyrus. 2020. Mother’s Daughter. https://youtu.be/7T2RonyJ_Ts (access: 28.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Taylor Swift. 2020. The Man. https://youtu.be/AqAJLh9wuZ0 (access: 28.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.