Człowiek w wirtualnym teatrze życia codziennego. Wybrane formy komunikacji sieciowej o charakterze towarzysko-kulturalnym w czasach pandemii
PDF

Słowa kluczowe

forms of network communication
COVID-19 pandemic
communication,
social life
culture formy komunikacji sieciowej
pandemia COVID-19
życie towarzyskie
komunikacja
kultura

Jak cytować

Rączy, K., & Mirek-Rogowska, A. (2021). Człowiek w wirtualnym teatrze życia codziennego. Wybrane formy komunikacji sieciowej o charakterze towarzysko-kulturalnym w czasach pandemii. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 13(4), 18–34. https://doi.org/10.24917/20837275.13.4.2 (Original work published 30 grudzień 2021)

Abstrakt

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do aktywacji i rozwoju form komunikacji sieciowej o charakterze towarzysko-kulturalnym. Współczesny człowiek znalazł się w obliczu postępujących wyzwań w czasach, w których kultura stawia czoło wszelkim ograniczeniom pandemicznym dzięki nowym technologiom. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie kultury jako systemu społecznych uwarunkowań i determinacji w nowej rzeczywistości postrzeganej jako teatr życia oraz jako międzyludzkich interakcji, której rolą jest komunikacja. Metoda badawcza zaprezentowana w artykule oparta została na obserwacji uczestniczącej oraz na analizie zawartości wybranych platform społecznościowych i komunikacyjnych, analizie krytycznej dostępnej literatury przedmiotu, zasadności desk research wypowiedzi eksperckich.

https://doi.org/10.24917/20837275.13.4.2
PDF

Bibliografia

Andreasson Jesper, Johansson Thomas. 2014. „The Fitness Revolution. Historical Transformations in the Global Gym and Fitness Culture”. Sport Science Review nr 3–4(23). 91–112. DOI: 10.2478/ssr-2014-0006. (dostęp: 20.02.2021).
Zobacz w Google Scholar

Bokszański Zbigniew. 1989. Tożsamość, interakcja, grupa: tożsamość jednostki w perspektywie socjologicznej. Łódź.
Zobacz w Google Scholar

BRIEF. 2020. „Polacy a koronawirus [BADANIE]”. Brief – Styl Życia. https://brief.pl/polacy-a-koronawirus-badanie/. (dostęp: 28.02.2021).
Zobacz w Google Scholar

Castells Manuel. 2003. Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Czuchaj-Łagód Katarzyna, Dzięciołowska Aneta. 2020. Polacy w czasie kwarantanny. Wpływ pandemii na życie Polaków. Warszawa. https://mi-pub.s3.eu-central-1.amazonaws.com/raporty/Polacy+w+czasie+kwarantanny.pdf. (dostęp: 22.04.2021).
Zobacz w Google Scholar

Dijk Jan van. 2010. Społeczne aspekty nowych mediów. Jacek Konieczny (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dowbor Maciej. 2021. maciej_dowbor. Instagram. https://www.instagram.com/maciej_dowbor/. (dostęp: 15.02.2021).
Zobacz w Google Scholar

Drywa Adrian (reż.). 2020. Fizjoterapia w czasach epidemii – ćwiczenia ogólnousprawniające dla seniorów [film]. Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu. https://www.youtube.com/watch?v=li834h9jsYQ. (dostęp: 23.02.2021).
Zobacz w Google Scholar

Empemedia. 2021. Social Media w Polsce 2021 – nowy raport. https://empemedia.pl/social-media-w-polsce-2021-nowy-raport/. (dostęp: 28.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Fras Janina. 2005. Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków języka. Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Garwol Katarzyna. 2016. „Studenci w sieci – sposoby, rodzaje i motywacje przebywania w cyfrowym świecie na przykładzie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Studia Informatica Pomerania nr 2(40). 27–37. DOI: 10.18276/si.2016.40-03. (dostęp: 28.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Gdańsku. 2020. Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2019 r. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-i-jego-finanse-w-2019-roku,2,16.html. (dostęp: 13.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Goffman Erving. 2000. Człowiek w teatrze życia codziennego. Helena Datner-Śpiewak, Paweł Śpiewak (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hall Edward Twitchell. 1984. Poza kulturą. Elżbieta Goździak (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hall Edward Twitchell. 1987. Bezgłośny język. Roman Zimand, Alicja Skarbińska (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Heitzman Janusz. 2020. „Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne”. Psychiatria Polska nr 2(54). 187–198.
Zobacz w Google Scholar

Iwińska Marta. 2020. Wyzwania edukacyjne podczas pandemii w opinii studentów pracy socjalnej. W: Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19. Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik (red.). Kraków. 141–146.
Zobacz w Google Scholar

Jenkins Henry. 2006. Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Małgorzata Bernatowicz, Mirosław Filiciak (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Juszczyk Stanisław. 2002. Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kaiser Alicja, Laudańska-Krzemińska Ida. 2005. „Internet jak źródło informacji o zdrowiu w opinii młodzieży akademickiej”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska supp. 16(60). 242–247. http://www.neurocentrum.pl/biblioteka/promocja_zdrowia/tom3/laudanska1.pdf (dostęp: 28.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Koroniewska Joanna, Dowbor Maciej. 2019. Dowbory Be Happy. YouTube. https://www.youtube.com/channel/UC9RDbyQcVCBmYsoNJ8yY_1A. (dostęp: 15.02.2021).
Zobacz w Google Scholar

Koroniewska Joanna. 2021. domówka. Instagram. https://www.instagram.com/stories/highlights/17927069263383030/. (dostęp: 15.02.2021).
Zobacz w Google Scholar

Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Ministerstwo Zdrowia. 2020. Aktywny senior w domu [online]. YouTube Ministerstwa Zdrowia. https://www.youtube.com/watch?v=vkg4SDh6clg. (dostęp: 23.02.2021).
Zobacz w Google Scholar

Krzysztofek Kazimierz. 2006. Czy społeczności terytorialne przeniosą się do sieci? Kilka pytań i hipotez badawczych. W: Społeczności lokalne: teraźniejszość i przyszłość. Bohdan Jałowiecki, Wojciech Łukowski (red.). Warszawa. 76.
Zobacz w Google Scholar

Krzysztofek Kazimierz, Szczepański Marek. 2005. Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informatycznych. Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Leach E. 2010. Kultura i komunikowanie. Logika powiązań symbolicznych. Wprowadzenie do analizy strukturalnej w antropologii społecznej. M. Buchowski (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mierzejewska Anna. 2020. „»Domówka u Dowborów« bije rekordy popularności. Para imprezuje z Magdą Gessler i Małgosią Kożuchowską”. Dzień dobry TVN – Gwiazdy. https://dziendobry.tvn.pl/a/domowka-u-dowborow-bije-rekordy-popularnosci-co-na-to. (dostęp: 17.02.2021).
Zobacz w Google Scholar

Mikułowski Pomorski Jerzy. 2007. Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Nauka w Polsce. 2021. Badanie: podczas pandemii aż 42 proc. Polaków przybrało na wadze średnio 5,7 kg. https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C87241%2Cbadanie-podczas-pandemii-az-42-proc-polakow-przybralo-na-wadze-srednio-57-kg. (dostęp: 10.04.2021).
Zobacz w Google Scholar

Nęcki Zbigniew. 1996. Komunikacja międzyludzka. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pawińska Maria, Zyzik Radosław. 2021. „Pandemia jako wyzwanie behawioralne”. Policy Paper nr 1. https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/02/PIE-PP_Pandemia-jako-wyzwanie-behawioralne.pdf. (dostęp: 20.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

PWN. 2021. Słownik języka polskiego. https://sjp.pwn.pl/sjp/domowka;5569573.html. (dostęp: 28.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Rheingold Howard. 1993. The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier. Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Samsung Newsroom Polska. 2020. Od nawyków z czasu lockdownu po nowy sposób życia – wyniki ogólnoeuropejskiego badania Samsung. https://news.samsung.com/pl/od-nawykow-z-czasu-lockdownu-po-nowy-sposob-zycia-wyniki-ogolnoeuropejskiego-badania-samsung. (dostęp: 28.02.2021).
Zobacz w Google Scholar

Szopski Marek. 2005. Komunikowanie międzykulturowe. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

VOX. 2020. Relacje i spotkania Polaków w czasie pandemii. Dom bezpieczną przystanią. https://www.vox.pl/artykul-relacje-i-spotkania-polakow-w-czasie-pandemii. (dostęp: 28.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Wallace Patricia. 2001. Psychologia Internetu. Tomasz Hornowski (przeł.). Poznań.
Zobacz w Google Scholar

WHO. 2020. Zdrowie psychiczne i funkcjonowanie psychospołeczne podczas pandemii COVID-19. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331808/WHO-2019-nCoV-MentalHealth-2020.1-pol.pdf?sequence=2&isAllowed=y. (dostęp: 20.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19. Norbert Pikuła, Katarzyna Jagielska, Joanna Łukasik (red.). Kraków. 135–150. https://iss.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/biss_13_e-book.pdf. (dostęp: 28.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Żelazo Ola. 2011. Ola Żelazo | Joga | Pilates | Energia. Youtube. https://www.youtube.com/user/trenerkaINFO/featured. (dostęp: 23.02.2021).
Zobacz w Google Scholar

Żyłowska Karolina. 2020. „Jak pandemia zmieniła nasze podejście do mediów społecznościowych?”. Social Press. https://socialpress.pl/2020/08/jak-pandemia-zmienila-nasze-podejscie-do-mediow-spolecznosciowych. (dostęp: 28.02.2021).
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.