Transgressions: film recordings of the isolation period. Media studies analysis of short films inspired by the pandemic (HBO project)
PDF (English)

Słowa kluczowe

filmy krótkometrażowe
transgresje
kody werbalne i niewerbalne
semiotyka
granice short films
transgressions
verbal and non-verbal code
semiotics
borders

Jak cytować

Bożek, M. (2021). Transgressions: film recordings of the isolation period. Media studies analysis of short films inspired by the pandemic (HBO project). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 13(4), 53–62. https://doi.org/10.24917/20837275.13.4.4 (Original work published 30 grudzień 2021)

Abstrakt

Artykuł przeglądowy jest próbą medioznawczej analizy filmów krótkometrażowych zrealizowanych przez polskich twórców na zamówienie platformy cyfrowej HBO. Wszystkie są odpowiedzią na pandemiczną sytuację izolacji. Analiza porusza temat transgresyjności postaw artystycznych wobec zagrożenia. Wykorzystuję w niej narzędzia współczesnej semiologii: kody werbalne i niewerbalne uczestniczące w tworzeniu sensów poprzez destrukcję i nowe odczytanie ukrytych w filmowych przekazach znaczeń. Udowadniam, po pierwsze, że artyści dokonują transgresji, negując zastaną rzeczywistość i poszukując nowego języka filmowego, który jest zaprzeczeniem arystotelesowskiej struktury trzech aktów na rzecz rozproszenia niesionych przez nie obrazów i sensów. Po drugie, przekonuję, że proponowana przez semiologów dekonstrukcja kodów i ponowne scalanie znaczeń odbywa się w omawianych działaniach artystycznych jakby w odwrotnym kierunku. Dekonstrukcja tak, ale nie po to, by odkryć prawdę w nowym kontekście, lecz szukać jej w odpryskach rzeczywistości, które funkcjonują osobno i nie tworzą sensów. Są jedynie osobno oświetlanymi i wyprofilowanymi obrazami.

https://doi.org/10.24917/20837275.13.4.4
PDF (English)

Bibliografia

Aumont Jacques, Marie Michel. 2013. Analiza filmu. Maria Zawadzka (transl.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Barthes Roland. 2008. Mitologie. Adam Dziadek (transl.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki Józef. 1976. Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Metz Christian. 1971. Langage et Cinema. Paris.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Czesław. 1945. Ocalenie. Piosenka o końcu świata. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ollivier Bruno. 2010. Nauki o komunikacji. Teoria i praktyka. Iwona Piechnik (transl.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Simmel Georg. 1975. Socjologia. Małgorzata Łukasiewicz (transl.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.