Aktywność działań kulturalnych w obliczu pandemii. Nowa wirtualna rzeczywistość wybranych podmiotów sektora kulturalnego
PDF

Słowa kluczowe

online culture
online media
online theatre
communication
online concert kultura online
media online
teatr online
komunikacja
koncert online

Jak cytować

Mirek-Rogowska, A., & Rączy, K. (2021). Aktywność działań kulturalnych w obliczu pandemii. Nowa wirtualna rzeczywistość wybranych podmiotów sektora kulturalnego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 13(4), 80–94. https://doi.org/10.24917/20837275.13.4.6

Abstrakt

Pandemia COVID-19 sprawiła, że internet stał się nową przestrzenią życia codziennego i artystycznego. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie działań podjętych przez wybrane instytucje kultury oraz artystów w czasach pandemii, która stanowiła wyzwanie, ale również szansę i inspirację do powstania nowych form realizacji sztuki i zarządzania kulturą. Wykorzystano metodę badawczą opartą na obserwacji, analizie zawartości, desk research oraz analizie krytycznej dostępnej literatury przedmiotu.

https://doi.org/10.24917/20837275.13.4.6
PDF

Bibliografia

Aebischer Pascale, Nicholas Rachael. Digital Theatre Transformation. A Case Study and Digital Toolkit. Final Report, October 2020. https://www.creationtheatre.co.uk/wp/wp-content/uploads/2020/10/Final-full-report-for-web-reduced-compressed.pdf. (dostęp: 28.02.2021).
Zobacz w Google Scholar

BBC. 2021. BBC Lights Up. https://www.bbc.co.uk/programmes/m000txwq. (dostęp: 23.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Brown Mark. 2020. „National Theatre Launches Pay-for-Plays Streaming Service”. The Guardian. https://www.theguardian.com/stage/2020/dec/01/national-theatre-launches-pay-for-plays-streaming-service. (dostęp: 23.12.2020).
Zobacz w Google Scholar

Gruchoła Małgorzata. 2010. „Kultura w ujęciu socjologicznym”. Roczniki Kulturoznawcze t. 1. 95–114.
Zobacz w Google Scholar

Hańderek Joanna. 2015. Pojęcie I definicje kultury. W: Filozofia kultury. Piotr Mróz (red.). Kraków. 23–42.
Zobacz w Google Scholar

IDEA Consult, Goethe-Institut, Amann Sylvia, Heinsius Joost. 2021. Research for CULT Committee – Cultural and Creative Sectors in post-Covid-19 Europe. Crisis Effects and Policy Recommendations. Brussels. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/652242/IPOL_STU(2021)652242_EN.pdf. (dostęp: 20.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Jazz Forum. 2020. „Andrea Bocelli – Music for Hope”. Jazz Forum – Aktualności. http://jazz-forum.com.pl/main/news/andrea-bocelli-music-for-hope. (dostęp: 12.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Jeannotte Sharon. 2021. „When the Gigs Are Gone. Valuing Arts, Culture and Media in the COVID-19 Pandemic”. Social Sciences & Humanities Open nr 1(3). 100097. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2020.100097. (dostęp: 1.01.2021).
Zobacz w Google Scholar

Kac Eduardo. 2021. „Sztuka teleobecności”. Sztuka i Filozofia nr 41. 39–56. https://art-andphilosophy.pl/wp-content/uploads/2020/11/SZiF_41_04_Kac.pdf (dostęp: 27.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Katarzyna Lemańska. 2020. „W wirtualnych pokojach”. Didaskalia nr 159. https://didaskalia.pl/pl/artykul/w-wirtualnych-pokojach. (dostęp: 1.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

KEA. 2020. The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Cultural and Creative Sector. Belgia. https://www.kreativnievropa.cz/wp-content/uploads/2020/09/Impact-of-COVID-19-pandemic-on-CCS_COE-KEA_26062020.pdf.pdf. (dostęp: 14.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Kluszczyński Ryszard Waldemar. 2001. Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka mediów. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Manovich Lev. 2006. Język nowych mediów. Piotr Cypryański (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

McIntosh Heather. 2021. „Charity Benefit Concerts and the One World. Together at Home”. Event, Rock Music Studies nr 1(8). 76–82. DOI: 10.1080/19401159.2020.1852773. (dostęp: 2.01.2021).
Zobacz w Google Scholar

Northern Ballet. 2021. Short Films. https://northernballet.com/digital-dance/short-films. (dostęp: 23.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Nożyński Szymon. 2019. Na żywo, ale w domu. Koncerty – nażywność i teleobecność. W: Miejsca muzyki. Perspektywa interdyscyplinarna. Magdalena Parus-Jankowska, Szymon Nożyński (red.). Gdańsk. 113–145.
Zobacz w Google Scholar

OperaVision. 2020. About the Project. https://operavision.eu/en/about-project. (dostęp: 23.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Pitlochry Festival Theatre. 2021. Pitlochry Festival Theatre and Royal Lyceum Theatre Edinburgh Launch Sound Stage. Pitlochry Festival Theatre – New. https://pitlochryfestivaltheatre.com/news/pitlochry-festival-theatre-and-royal-lyceum-theatre-edinburgh-launch-sound-stage/. (dostęp: 1.02.2021).
Zobacz w Google Scholar

Reucher Gaby, 2021. „The Show Must Go On. How Theaters Are Surviving the Pandemic”. Brenda Haas (przeł.). Deutsche Welle. https://www.dw.com/en/the-show-must-go-on-how-theaters-are-surviving-the-pandemic/a-56407394. (dostęp: 15.02.2021).
Zobacz w Google Scholar

Rosiński Adam. 2016. „Cyberkultura i twórczość digitalna jako moda w społeczeństwie multimedialnym”. Muzyka Historia Teoria Edukacja nr 6. 74–90.
Zobacz w Google Scholar

UNESCO. (2020). „UNESCO Supports Culture and Heritage During COVID-19 Shutdown”. UNESCO News. https://en.unesco.org/news/unesco-supports-culture-and-heritage-during-covid-19-shutdown. (dostęp: 27.12.2020).
Zobacz w Google Scholar

United Nations. 2020. „Culture in Crisis. Arts Fighting to Survive COVID-19 Impact”. UN News. https://news.un.org/en/story/2020/12/1080572. (dostęp: 20.01.2021).
Zobacz w Google Scholar

Urbański Robert. 2020. Nowy Dekameron inspirowany Dekameronem Giovanniego Boccaccia [program spektaklu]. Teatr Modrzejewskiej w Legnicy. https://teatr.legnica.pl/images/dokumenty/dekameron_program.pdf. (dostęp: 27.12.2020).
Zobacz w Google Scholar

Wiegand Chris. 2021. „Hottest Front-Room Seats. The Best Theatre and Dance to Watch Online”. The Guardian. https://www.theguardian.com/stage/2020/mar/17/hot-test-front-room-seats-the-best-theatre-and-dance-to-watch-online. (dostęp: 29.04.2021).
Zobacz w Google Scholar

Włodarczyk Ewa. 2003. Kultura. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tadeusz Pilch (red.). Warszawa. 950–962.
Zobacz w Google Scholar

Zawojski Piotr. 2010. Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Filmografia:
Zobacz w Google Scholar

Głomb Jacek (opieka reż.). 2020a. Nowy Dekameron Część I [spektakl]. Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. https://www.youtube.com/watch?v=xCxXQi0KGac. (dostęp: 1.02.2021).
Zobacz w Google Scholar

Głomb Jacek (opieka reż.). 2020b. Nowy Dekameron Część II [spektakl]. Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. https://www.youtube.com/watch?v=tQb--W9U2K4. (dostęp: 1.02.2021).
Zobacz w Google Scholar

Majewski Seb (reż.). 2020. POLE 150m2 [spektakl]. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu. https://www.youtube.com/watch?v=_fcIhf9yxCw. (dostęp: 1.02.2021).
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.