Krakowskie instytucje kultury w czasach pandemii COVID-19. Case study
PDF

Słowa kluczowe

kultura
pandemia
Kraków culture
pandemic
Krakow

Jak cytować

Stoch, M. (2021). Krakowskie instytucje kultury w czasach pandemii COVID-19. Case study. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 13(4), 108–117. https://doi.org/10.24917/20837275.13.4.8

Abstrakt

Celem przedstawionych w artykule badań była diagnoza kluczowych problemów, z jakimi mierzyły się w roku 2020 i 2021 krakowskie instytucje kultury. Na potrzeby artykułu w czerwcu 2021 roku przeprowadzono trzy ustrukturyzowane wywiady pogłębione z przedstawicielami krakowskich instytucji kultury. Pytania badawcze wyprowadzono z przeglądu zastanej literatury przedmiotu (szczegóły metodologiczne w artykule). Badanie miało charakter pilotażowy.

https://doi.org/10.24917/20837275.13.4.8
PDF

Bibliografia

Brylowska Natalia, Stachura Krzysztof. 2021. Kultura online – w poszukiwaniu immersji. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej. http://obserwatorium.ikm.gda.pl/wp-content/uploads/2020/06/kultura-online-w-stron%C4%99-immersji.pdf. (dostęp: 12.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Buchner Anna, Urbańska Agnieszka, Wierzbicka Maria, Janus Aleksandra, Cetera Natalia. 2021. Kultura w czasach pandemii. Doświadczenie polskich instytucji kultury. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Knaś Piotr. 2020. Małopolska kultura. Koronaraport. Straty i problemy podmiotów działających w sektorze kultury i w sektorze kreatywnym w Małopolsce w związku z pandemią COVID-19. http://mik.krakow.pl/wp-content/uploads/Kultura-w-Ma%C5%82opolsce.-KORONARAPORT.pdf. (dostęp: 12.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Kultury Polskiej. 2020. Agnieszka Bąk (red.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski Rafał. 2020. The Compass in Poland Points to Culture. W: Culture in Times of Covid-19 or How We Discovered We Cannot Live without Culture and Creativity. Impressions and Lessons Learnt from Covid-19. Strasbourg. 84–87.
Zobacz w Google Scholar

Netografia:
Zobacz w Google Scholar

https://ckzamek.pl/wydarzenia/5898-jak-bezpiecznie-otworzyc-sie-na-publicznosc-zarzad/ (dostęp: 10.11.2021)
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.