Czy należy prawnie regulować funkcjonowanie platform mediów społecznościowych?
PDF

Słowa kluczowe

social media
freedom of speech
social media regulation
media policy media społecznościowe
wolność słowa
regulacja mediów społecznościowych
polityka medialna

Jak cytować

Skrzypczak, J. (2022). Czy należy prawnie regulować funkcjonowanie platform mediów społecznościowych?. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(1), 76–95. https://doi.org/10.24917/20837275.14.1.6

Abstrakt

Celem niniejszego tekstu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieje dziś potrzeba, czy może wręcz konieczność regulacji prawnej funkcjonowania mediów społecznościowych. W przypadku pozytywnej odpowiedzi w dalszej kolejności należałoby się zastanowić, jakimi metodami (czy konieczna jest „twarda” regulacja, czy może wystarczą rozwiązania samoregulacyjne) i na jakiej płaszczyźnie (krajowej, regionalnej, międzynarodowej) należy to przeprowadzić, aby zapewnić efektywność takich rozwiązań, zważywszy na specyfikę funkcjonowania social mediów.

https://doi.org/10.24917/20837275.14.1.6
PDF

Bibliografia

Baran Arkadiusz. 2021. Wyłączenie odpowiedzialności dostawców usług pośrednich w świetle Aktu o usługach cyfrowych. W: Xawery Konarski, Piotr Wasilewski, Krzysztof Baran. Akt o usługach cyfrowych. Kompendium, marzec. https://traple.pl/wp-content/uploads/2021/03/AKT_O_USLUGACH_CYFROWYCH_ KOMPENDIUM.pdf. (dostęp: 15.04.2022).
Zobacz w Google Scholar

Barrett Paul. 2020 Regulating Social Media, https://static1.squarespace.com/static/5b6df958f8370af3217d4178/t/5f58df637cbf80185f372776/1599659876276/NYU+Section+230_FINAL+ONLINE+UPDATED_ Sept+8.pdf. (dostęp: 20.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Bieńczyk-Missała Agnieszka. 2008. Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Wybór dokumentów. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Brannon Valerie C. 2019. Free Speech and the Regulation of Social Media Content, https://sgp.fas.org/crs/misc/R45650.pdf. (dostęp: 20.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Briggs Samantha. 2018. The Freedom of Tweets. The Intersection of Government Use of
Zobacz w Google Scholar

Social Media and Public Forum Doctrine. http://blogs2.law.columbia.edu/jlsp/wp-content/uploads/sites/8/2019/04/Vol52-Briggs.pdf. Content Regulation in the Digital Age Submission to the United Nations Special Rapporteur on the Right to Freedom of Opinion and Expression by the Association for Progressive Communications (APC) February, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/ContentRegulation/APC.pdf. (dostęp: 21.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Deloire Christophe. 2020. How to Address the Information Chaos. https://informationdemocracy.org/wp-content/uploads/2020/11/ForumID_Report-on-infodemics_101120.pdf. (dostęp: 24.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Diaz Jaclyn. 2021. Jack Dorsey Says Trump’s Twitter Ban Was ‘Right Decision’ But Worries About Precedent. https://www.npr.org/2021/01/14/956664893/twitter-ceo-tweets-about-banning-trump-from-site?t=1645378363608. (dostęp: 20.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Digital 2022. Global Overview Report. https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report. (dostęp: 25.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Dudek Wiesław. 1991. Międzynarodowe aspekty mass mediów. Katowice. 96.
Zobacz w Google Scholar

Dziemba Robert. 2009. Nowe media a koncepcja „piątej władzy”. W: Nowe media i polityka. Internet, demokracja, kampanie wyborcze. Marek Jeziński (red.). Toruń. 53–61.
Zobacz w Google Scholar

Fagan Frank. 2018. „Systemic Social Media Regulation”. Duke Law & Technology Review. https://scholarship.law.duke.edu/dltr/vol16/iss1/14/. (dostęp: 25.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Fox Chris. 2021. Social Media. How Might It Be Regulated?. https://www.bbc.com/news/technology-54901083. (dostęp: 20.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Garcia Ryan, Hoffmeister Thaddeus. 2017. „Social Media Law in a Nutshell”. School of Law Faculty Publications nr 21, https://ecommons.udayton.edu/law_fac_pub/2. (dostęp: 20.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Gardocki Lech. 1993. „Europejskie standardy wolności wypowiedzi a polskie praw karne”. Państwo i Prawo z. 3. 111–156.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki Leszek. 1997. Art. 10. Wolność wyrażania opinii. W: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz t. 1. Leszek Gardocki (red.). Warszawa. 583–648.
Zobacz w Google Scholar

Gronowska Bożena, Jasudowicz Tadeusz, Mik Cezary. 1993. Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe. Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Grzesik-Robak Anetta. 2009. Media tradycyjne wobec nowych rozwiązań technologicznych – szansa czy zagrożenie. W: Nowe media i polityka. Internet, demokracja, kampanie wyborcze. Marek Jeziński (red.). Toruń. 160–165.
Zobacz w Google Scholar

Hudson David L. Jr. 2017. Hate Speech Online. https://www.freedomforuminstitute.org/first-amendment-center/primers/fake-news-primer/. (dostęp: 21.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Jabłoński Marek, Wygoda Krzysztof. 2002. Dostęp do informacji i jego granice. Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Jaskiernia Alicja. 2005. „Swoboda debaty politycznej w mediach w świetle standardów Rady Europy”. Studia Medioznawcze nr 4. 90–104.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński Ireneusz C. 2005. Media w europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W: Prawo mediów. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Andrzej Matlak (red.). Kraków. 33–75.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński Ireneusz C. 2009. Karta Praw Podstawowych jako połączenie praw i zasad – strukturalna wada czy szansa?. W: Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym. Andrzej Wróbel (red.). Warszawa. 38–39.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan Andreas M., Haenlein Michael. 2010. Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Bloomington.
Zobacz w Google Scholar

Kayode-Adedeji Tolu, Oyero Olusola, Aririguzoh Stella. 2018. Regulating the Social Media for Global Relationships, https://www.researchgate.net/publication/ 322531212_ Regulating_the_social_media_for_global_relationships. (dostęp: 20.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Kaznowski Dominik. 2013. Social media – społeczny wymiar Internetu. W: E-Marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. Jarosław Królewski, Paweł Sala (red.). Warszawa. 81–103.
Zobacz w Google Scholar

Khan I. 2021. How Can States Effectively Regulate Social Media Platforms?. https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2021/01/how-can-states-effectively-regulate-social-media-platforms. (dostęp: 21.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Kowalski Tadeusz. 2003. „Wprowadzenie do analizy struktury przemysłu nowych mediów”. Studia Medioznawcze nr 3. 23–30.
Zobacz w Google Scholar

Kreft Jan. 2013. Władza platform. Za fasadą Google, Facebooka i Spotify. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kreft Jan. 2017. Koniec dziennikarstwa jakie znamy. Agregacja w mediach. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Krzysztofek Kazimierz. 2007. Status mediów cyfrowych: stare i nowe paradygmaty. W: Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną. Janina Fras (red.). Toruń. 83–99.
Zobacz w Google Scholar

Mikułowski-Pomorski Jerzy. 1988. Informacja i komunikacja. Pojęcia, wzajemne relacje. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Młynarska-Sobaczewska Agata, Preisner Artur. 2008. Rozwój technologiczny a przyszłość demokracji. W: Człowiek i społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Aspekty kulturowe i społeczne. Dorota Gizicka, Wojciech Gizicki (red.). Toruń. 34–45.
Zobacz w Google Scholar

Młynarska-Sobaczewska Agata. 2003. Wolność informacji w prasie. Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Ohlheiser Abbey, Guo Eileen. 2021. Twitter Locked Trump’s Account. Insiders Say It Needs to Go Further. https://www.technologyreview.com/2021/01/06/1015830/twitter-trump-suspension-ban/. (dostęp: 18.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Oleksiuk Inga. 2000. „Wolność wypowiedzi w Internecie”. Studia Medioznawcze nr 1. 97–108.
Zobacz w Google Scholar

Open letter from the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, to Mathias Döpfner, CEO of Axel Springer SE, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/AC_21_301. (dostęp: 20.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Palmer Annie. 2021. Facebook Will Block Trump from Posting at Least for the Remainder of His Term. https://www.cnbc.com/2021/01/07/facebook-will-block-trump-from-posting-for-the-remainder-of-his-term.html. (dostęp: 18.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Palmer Johann W., Eriksen Lars. 1999. „Digital News – Paper, Broadcast and More Converge on the Internet”. The International Journal on Media Management t. 1, nr 125–135.
Zobacz w Google Scholar

Papiernik Olga. 2021. „Sygnalistka nie zostawia suchej nitki na Facebooku. Zagraża zdrowiu”. Dziennik.pl. https://technologia.dziennik.pl/sprzet/artykuly/8287958,sygnalistka-facebooku-zagrozenie-zdrowie-zarzuty.html. (dostęp: 23.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Paslawsky A. 2017. „The Growth of Social Media Norms and the Governments’ Attempts at Regulation”. Fordham International Law Journal t. 35, nr 5. 1486 i nast.
Zobacz w Google Scholar

Podział i klasyfikacja social media. 2010. http://networkeddigital.com/2010/05/10/podzial-i-klasyfikacja-social-media. (dostęp: 10.12.2016).
Zobacz w Google Scholar

Ressa Maria. 2020. Working Group on Infodemics Policy Framework. https://informationdemocracy.org/wp-content/uploads/2020/11/ForumID_Report-on-infodemics_101120.pdf. (dostęp: 20.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Sadurski Wojciech. 1992. „Prawo do wolności słowa w państwie demokratycznym”. Państwo i Prawo z. 10. 3–10.
Zobacz w Google Scholar

Sadurski Wojciech. 1998. Wolność prasy w systemie praw człowieka (wybrane zagadnienia). W: Obywatel – jego wolności i prawa. Zbiór studiów z okazji 10-lecia Rzecznika Praw Obywatelskich. Warszawa. 75–93.
Zobacz w Google Scholar

Scaife Laura. 2018. The Effective Regulation of Social Media. http://kar.kent.ac.uk/65920 (dostęp: 20.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Skrzypczak Jędrzej. 2019. The Right to Freedom of Opinion and Expression in the Universal Declaration of Human Rights – a Contemporary Perspective. W: Current Issues on Human Rights. Alexander Sungurov, Carlos Ramón Fernández Liesa, María del Carmen Barranco Avilés, María Cruz Llamazares Calazadilla, Óscar Pérez De La Fuente (red.). Madrid. 81–92.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak Jacek. 2008. Prawo prasowe. Komentarz. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Soppa-Garstecka Małgorzata. 2021. 10 powodów, dla których Europa potrzebuje Aktu o usługach cyfrowych, W: Xawery Konarski, Piotr Wasilewski, Krzysztof Baran. Akt o usługach cyfrowych. Kompendium, marzec 2021. 5–9. https://www.piit.org.pl/__data/assets/pdf_file/0022/17707/akt_o_uslugach_cyfrowych_kompendium.pdf. (dostęp: 20.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Soppa-Garstecka Małgorzata. 2021. Nakaz podjęcia działań przeciwko nielegalnym treściom oraz nakaz udzielania informacji. W: Xawery Konarski, Piotr Wasilewski, Krzysztof Baran. Akt o usługach cyfrowych. Kompendium, marzec. 27–29.
Zobacz w Google Scholar

Tan Corrinne. 2018. Regulating Content on Social Media. https://www.jstor.org/stable/j.ctt2250v4k.2?seq=1#metadata_info_tab_contents. (dostęp: 20.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Toffler Alvin. 2002. Odmasowione środki przekazu. Maryla Hopfinger (przeł.). W: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Maryla Hopfinger (red.). Warszawa. 441–447.
Zobacz w Google Scholar

Tully Stephen. 2014. People You Might Know. Social Media in the Conflict Between Law and Democracy. W: Law and Democracy. Contemporary Questions. Glenn Patmore, Kim Rubenstein (red.). Canberra. 53–172.
Zobacz w Google Scholar

Veltman Kim H. 2006. Understanding New Media. Augmented Knowledge & Culture. Calgary.
Zobacz w Google Scholar

Wall Jeffrey, Mooppan Hashim, Joshi Sopan, Taibleson Rebecca, Mc Intosh Scott, Utrecht Jennifer. 2020. Donald J. Trump, V. Knight First Amendment Institute at Columbia University. https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/20/20-197/150726/20200820102824291_Knight%20First%20Amendment%20Inst.pdf. (dostęp: 20.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Wasikowski Tadeusz. 1983. „Informacja i komunikowanie masowe w stosunkach międzynarodowych”. Sprawy Międzynarodowe nr 2. 75–93.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski Leszek. 1991. Wolność słowa i druku. W: Prawa człowieka. Model prawny. Roman Wieruszewski (red.). Wrocław. 680–714.
Zobacz w Google Scholar

Zafarani Reza, Abbas Mohemmad, Liu Huan 2014. Social Media Mining. An Introduction. New York.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.