Szczebiot systemu. Taktyczne relacje człowieka z technologią
PDF

Słowa kluczowe

system
użytkownik
soft power
strategie subwersywne
sztuka mediów taktycznych soft power
user
subversive strategies
tactical media art

Jak cytować

Wójtowicz, E. (2022). Szczebiot systemu. Taktyczne relacje człowieka z technologią. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(2), 7–21. https://doi.org/10.24917/20837275.14.2.1

Abstrakt

Tematem artykułu jest asymetryczna relacja użytkownika z systemem jako nieprzejrzystą strukturą kształtującą formy interakcji między człowiekiem a technologią metodą soft power. Jej przejawem są systemowe komunikaty werbalne obecne w cyfrowym życiu codziennym, nacechowane wewnętrzną sprzecznością między użytym językiem (szczebiotem) a perswazyjno-opresyjnym przekazem. Zestawiono je z przykładami strategii subwersywnych praktykowanych w środowisku sztuki mediów taktycznych, takimi jak: zaciemnienie, nadidentyfikacja i udziwnienie, oraz z propozycjami teoretycznymi o charakterze taktyk (miękkiego oporu).

https://doi.org/10.24917/20837275.14.2.1
PDF

Bibliografia

Bridle James. 2014. Homo Sacer. https://jamesbridle.com/works/homo-sacer. (dostęp: 18.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Bridle James. 2018. New Dark Age. Technology and the End of the Future. London.
Zobacz w Google Scholar

Brunton Finn, Nissenbaum Helen. 2016. Zmyl trop. Na barykadach prywatności w sieci. Przewodnik. Jacek Konieczny (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Debord Guy. 2006. Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu. Mateusz Kwaterko (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

De Certeau Michel. 2008. Wynaleźć codzienność. Sztuki działania. Katarzyna Thiel-Jańczuk (przeł.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dragona Daphne. 2016a. „Co-curricular Infrastructure”. Transmediale Journal. Elvia Wilk (red.). https://transmediale.de/content/co-curricular-infrastructure. (dostęp: 18.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Dragona Daphne. 2016b. What Is Left to Subvert? Artistic Methodologies for a Post-Digital World. W: Across & Beyond – A transmediale Reader on Post-Digital Practices, Concepts, and Institutions. Ryan Bishop i in. (red.). Berlin. 184–196.
Zobacz w Google Scholar

Franke Anselm, Hankey Stephanie, Tuszynski Marek. 2014. Nervous Systems. An Introduction. W: Nervous Systems. Anselm Franke, Stephanie Hankey, Marek Tuszynski (red.). Leipzig. 10–28.
Zobacz w Google Scholar

Goral Aleksandra. 2018. „Szum na cyfrowe lęki. Ślad i podejrzliwość w świecie danych”. Kultura Współczesna 110.2. 62–77.
Zobacz w Google Scholar

Lialina Olia. 2012. „Turing Complete User”. Contemporary Home Computing. http://contemporary-home-computing.org/turing-complete-user/. (dostęp: 18.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Lialina Olia. 2016. Not Art&Tech. W: Across & Beyond – A Transmediale Reader on Post Digital Practices, Concepts, and Institutions. Ryan Bishop i in. (red.). Berlin. 135–145.
Zobacz w Google Scholar

Lovink Geert, Garcia David. 1997. The ABC of Tactical Media. Nettime. https://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9705/msg00096.html. (dostęp: 18.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Kafka Franz[iszek]. 1936. Proces. Bruno Schulz (Józefina Szelińska) (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Manovich Lev. 2013. Software Takes Command. New York.
Zobacz w Google Scholar

McLuhan Marshall. 1977. „The Medium Is the Message”. Wykład w telewizji ABC.
Zobacz w Google Scholar

Morozov Evgeny. 2014. To Save Everything Click Here. The Folly of Technological Solutionism. New York.
Zobacz w Google Scholar

Naughton John. 2019. „»The goal is to automate us«. Welcome to the Age of Surveillance Capitalism”. The Guardian. https://www.theguardian.com/technology/2019/jan/ 20/shoshana-zuboff-age-of-surveillance-capitalism-google-facebook. (dostęp: 6.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

Nelson Ted. 2009. Geeks Bearing Gifts. Sausalito.
Zobacz w Google Scholar

Norman Donald A. 1999. „Affordances, Conventions and Design”. Interactions 6.3. 38–43.
Zobacz w Google Scholar

Norman Donald A. 2006. Words Matter. Talk About People: Not Customers, Not Consumers, Not Users. https://jnd.org/words_matter_talk_about_people_not_customers_not_consumers_not_users/. (dostęp: 18.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Nye Joseph. 2007. Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej – perswazyjne środki oddziaływania politycznego (kultura, propaganda, dyplomacja). Jakub Zaborowski (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

O’Murchu Nora. 2021. for refusal. https://transmediale.de/theme. (dostęp: 18.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

O’Neil Cathy. 2017. Broń matematycznej zagłady. Jak algorytmy zwiększają nierówności i zagrażają demokracji. Marcin Z. Zieliński (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Odell Jenny. 2020. Jak robić nic? Manifest przeciw kultowi produktywności. Aleksandra Weksej (przeł.). Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska Agnieszka. 2021. „Media ucieleśnione. (Nowe) konteksty badawcze w relacjach media – ciało”. Studia de Cultura nr 13.1. 36–54.
Zobacz w Google Scholar

Postman Neil. 1995. Technopol. Triumf techniki nad kulturą. Anna Tanalska-Dulęba (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Thoreau Henry David. 2006. Obywatelskie nieposłuszeństwo. Halina Cieplińska (przeł.). Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Wark McKenzie. 2013. „A Ludic Century. Games, Aesthetics, the Twenty-First Century”. Public Seminar. https://publicseminar.org/2013/11/a-ludic-century/. (dostęp: 18.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Wark McKenzie. 2014. Spektakl dezintegracji. Sytuacjonistyczne drogi wyjścia z XX wieku. Katarzyna Makaruk (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wiktor Arkadiusz, Przebięda Dominika. 2020. „Użytkownik”. Encyklopedia Zarządzania https://mfiles.pl/pl/index.php/Użytkownik. (dostęp: 18.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz Ewa. 2013. „Niepozorny impet. Nanoaktywizm w kulturze partycypacji – wobec teorii i praktyki”. Fragile 2.20. 5–9.
Zobacz w Google Scholar

Zuboff Shoshana. 2015. „Big Other. Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization”. Journal of Information Technology. 30. 75–89.
Zobacz w Google Scholar

Abandoned IBM Country Club, Endicott NY. 2020. AI Lab journeys. Tega Brain, Sam Lavigne, Hannah Jayanti (reż.). https://ars.electronica.art/keplersgardens/en/abandoned/ (dostęp: 21.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Coded Bias. 2020. Shalini Kantayya (reż.).
Zobacz w Google Scholar

TouchGamePlay. 2012. Official Apple (New) iPad Trailer. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Aq3HrsM1ql8. (dostęp: 21.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.