Retoryka tańca w aplikacji TikTok
PDF

Słowa kluczowe

cyberprzestrzeń
internet
tożsamość w sieci
taniec tiktokerów
perswazja cyberspace
Internet
online identity
tiktoker dance
persuasion

Jak cytować

Kotowski, B. (2022). Retoryka tańca w aplikacji TikTok. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(2), 47–62. https://doi.org/10.24917/20837275.14.2.3

Abstrakt

Aplikacja internetowa TikTok cieszy się globalną popularnością. Formy tańca tiktokerów, tworzone i eksponowane w cyberprzestrzeni, składają się z różnych kompilacji i umożliwiają aczasową i aprzestrzenną komunikację pomiędzy użytkownikami na całym świecie. Taniec w subświecie sieci tiktokerów ma wymiar międzykulturowy. Celem działań w aplikacji TikTok jest pozyskanie potwierdzenia społecznego, kreacja wizerunku czy zakup konkretnego produktu. Kontynuowanie, re-kreowanie ekspozycji w aplikacji jest oznaką poddania się perswazji przez kolejnych uczestników, w tym implementujących konkretny trend czy viral. Analiza przeprowadzona na poziomie semantycznym, syntaktycznym i pragmatycznym potwierdza tezę, że forma tańca tiktokerów tworzona i eksponowana za pomocą aplikacji TT w mediach społecznościowych ma charakter fragmentaryczny, a jej internetowe egzemplifikacje są wykorzystywane w celach perswazyjnych (marketingowych, politycznych, kreowanej autoprezentacji) i służą wypełnieniu określonego celu, implementują poglądy, informacje, służą transmisji treści. Kolejne części pracy opierają się na podziale semiotyki wprowadzonym przez Charlesa W. Morrisa (Morris 1938).

https://doi.org/10.24917/20837275.14.2.3
PDF

Bibliografia

Akademicznyj tłumacznyj słownyk ukrajinś koji mowy. http://sum.in.ua/s/estetychnyj. (dostęp: 3.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Banes Sally. 2003. Terpsychora w tenisówkach. Taniec post-modern. Artur Grabowski, Jadwiga Majewska (przeł.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cardoso Gustavo. 2006. The Media in the Network Society. Browsing, News, Filters and Citizenship. Lizboa.
Zobacz w Google Scholar

Castells Manuel. 2007. „Communication, Power and Counter-Power in the Network
Zobacz w Google Scholar

Society”. International Journal of Communication nr 1. 238–266.
Zobacz w Google Scholar

Ekman Paul, Friesen William. 1978. V. Facial Action Coding System. New York.
Zobacz w Google Scholar

Eliade Mircea. 2001. Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy. Krzysztof Kocjan (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gennep Arnold van. 2006. Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii. Beata Biały (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Giddens Anthony. 2004. Socjologia. Alina Szlużycka (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Golka Marian. 2007. Socjologia kultury. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jachimowski Marek. 2012. „Wpływ konwergencji mediów na kształtowanie się przestrzeni medialnej”. Rocznik Prasoznawczy t. 6. 37–57.
Zobacz w Google Scholar

Kampka Agnieszka. 2014. Retoryka wizualna a świat społeczny. W: Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji. Agnieszka Kampka (red.). Warszawa. 5–16.
Zobacz w Google Scholar

Krajewski Marek. 2005. Kultury kultury popularnej. Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Leszczak Oleg. 2008. Lingwosemiotyczna teoria doświadczenia t. 1. Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Majewska Jadwiga (red.). 2013. Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Mazurczyk-Jankowska Ewa. 2020. TikTok – czy to nadal platforma dla dzieciaków, czy może ciekawe narzędzie employer branding? – część 1. https://grubyhr.pl/2020/11/12/tiktok-czy-to-nadal-platforma-dla-dzieciakow-czy-moze-ciekawe-narzedzie-employer-branding-cz1/. (dostęp: 18.02.2021).
Zobacz w Google Scholar

Muggleton David. 2004. Wewnątrz subkultury. Ponowoczesne znaczenie stylu. Agata Sadza (przeł.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Prejs Bogdan. 2010. Subkultury młodzieżowe. Bunt nie przemija. Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Shusterman Richard. 2007. O sztuce i życiu. Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej. Wojciech Małecki (przeł.). Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Shusterman Richard. 2016. Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki. Wojciech Małecki, Sebastian Stankiewicz (przeł.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Słowar’ russkogo jazyka Ożegowa. https://slovar.cc/rus/ojegov/621328.html. (dostęp: 3.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN. https://sjp.pwn.pl/slowniki/estetyczny.html. (dostęp: 3.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Szlendak Tomasz, Olechnicki Krzysztof. 2017. Nowe praktyki kulturowe Polaków. Megaceremoniały i subświaty. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Usenko Konstanty. 2012. Oczami radzieckiej zabawki. Antologia radzieckiego i rosyjskiego undergroundu. Wołowiec.
Zobacz w Google Scholar

http://www.abc.net.ua. (dostęp: 3.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.wirtualnemedia.pl/. (dostęp: 3.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.youtube.com/intl/pl/about/press/. (dostęp: 3.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.