[1]
Konieczna, E. 2023. Dyskurs emancypacyjny w wybranych współczesnych serialach filmowych z postaciami kobiet w rolach głównych: Rozważania na temat opresji społecznej, seksualnej i religijnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 15, 1 (mar. 2023), 31–42. DOI:https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.3.