[1]
Hajduk‑Nijakowska, J. 2023. Rola odbiorców w funkcjonowaniu współczesnej medialnej konwencji komunikacyjnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 15, 1 (mar. 2023), 85–96. DOI:https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.7.