[1]
Jasińska, A. 2014. Zapożyczenia z języków romańskich – gorsze zapożyczenia? Rola galicyzmów i italianizmów w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 4, (maj 2014), 171–179.