[1]
Paśko, J.R. 2014. Fotograficzne wydawnictwa seryjne a ruch amatorski w XX wieku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 3, (maj 2014), 80–92.