[1]
Ogonowska, A. 2015. Sieć i e-osobowość, czyli o nowych (potencjalnych) sposobach profilaktyki uzależnień, diagnozy i leczenia patologicznego użytkowania Internetu. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 6, (cze. 2015), 232–234.