[1]
Ogonowska, A., Stoch, M. i Walecka-Rynduch, A. 2019. Postprawda w dyskursach publicznych – słowo od Redaktorek. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 11, 1 (cze. 2019), 3–4.