[1]
Ogonowska, A. 2019. Wybrane gesty i formy parateatralne jako narzędzia wspomagania komunikacji z osobami w wieku senioralnym. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 11, 2 (lip. 2019), 152–166. DOI:https://doi.org/10.24917/20837275.11.2.12.