[1]
Jasińska, A. 2019. O języku politycznej manipulacji i jej konsekwencjach… – Bralczyk, Głowiński, Bartmiński, Čolović . Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 11, 1 (mar. 2019), 37–48. DOI:https://doi.org/10.24917/20837275.11.1.4.