[1]
Konieczna, E. 2019. Film w dialogu kultur. Społeczny wymiar kina międzykulturowego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 11, 4 (grudz. 2019), 36–46. DOI:https://doi.org/10.24917/20837275.11.4.3.