[1]
Lange, Łucja 2019. Praca żałoby i praca z żałobą. Terapia oraz autoterapia za pomocą fotografii. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 11, 4 (grudz. 2019), 119–133. DOI:https://doi.org/10.24917/20837275.11.4.8.