[1]
Brdej, G. i Siatka, K. 2019. "The game becomes physically real. 12/6". Ze Sławą Harasymowicz rozmawiają Gabriela Brdej i Krzysztof Siatka. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 11, 4 (grudz. 2019), 153–161.