[1]
Skowronek, B. 2020. Przestrzenie dialogu. Antynomie językowego dyskursu filmowego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 12, 1 (mar. 2020), 98–106. DOI:https://doi.org/10.24917/20837275.12.1.7.