[1]
Zielińska, A. 2022. Korzystanie z treści chronionych a sztuczna inteligencja – jak daleko sięga odpowiedzialność dostawcy usług udostępniania treści online w świetle art. 17 Dyrektywy 2019/790?. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 14, 2 (cze. 2022), 132–144. DOI:https://doi.org/10.24917/20837275.14.2.9.