(1)
Kisielewska, A. Binge‑watching W Perspektywie Kultur Telewizyjnych. Studia de Cultura 2023, 15, 5-16.