(1)
Hajduk‑Nijakowska, J. Rola odbiorców W Funkcjonowaniu współczesnej Medialnej Konwencji Komunikacyjnej. Studia de Cultura 2023, 15, 85-96.