(1)
Ryrych, T. Recenzja Wystawy "Polityka W sztuce": (28.04.2022 – 26.02.2023). Studia de Cultura 2023, 15, 127-130.