(1)
Jasińska, A. Zapożyczenia Z języków romańskich – Gorsze zapożyczenia? Rola galicyzmów I italianizmów W Nauczaniu języka Polskiego Jako Obcego. Studia de Cultura 2014, 4, 171-179.