(1)
Ogonowska, A. Film W Praktykach społecznych (dyskusja Redakcyjna). Studia de Cultura 2018, 9, 172-192.