(1)
Jasińska, A. O języku Politycznej Manipulacji I Jej konsekwencjach… – Bralczyk, Głowiński, Bartmiński, Čolović. Studia de Cultura 2019, 11, 37-48.