Ogonowska, A. (2022). Edukacja medialna 3.0 – wyzwania. Dyskusja redakcyjna. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(4), 137–142. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/10292