Kosek, J. (2022). Sprawozdanie z panelu konferencyjnego „Współczesne kulturoznawstwo medialne – nowe strategie, praktyki, artykulacje, pola i metody badania” w ramach IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego pt. „Przyszłości kultury. Genealogie, imaginaria, działania”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(4), 143–145. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/10293