Łukasiak, K. (2023). Internet jako przestrzeń funkcjonowania postsubkultur na przykładzie społeczności steampunk i cottagecore. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(1), 71–84. https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.6